Про ІПСА

СТЕПАН ЗДАРОВА, ГО В ДОТАН?

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» створений у 1997 році за Постановою Кабінету Miнicтpiв України з метою проведення в Україні передових наукових досліджень та цільової підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері прикладного системного аналізу, новітніх інформаційних технологій та комп'ютерних наук. Створення Інституту подвійного підпорядкування — НАН України та Міністерству освіти i науки України — пов'язане з втіленням концепції інтеграції науки i освіти.

В Інституті сконцентровано потужний науковий потенціал. Наукові відділи — математичних методів системного аналізу, прикладного нелінійного аналізу, чисельних методів оптимізації, інформаційних ресурсів — мають давні наукові традиції.

Світовим авторитетом користуються видатні вчені, засновники та послідовники визнаних наукових шкіл: з нескінченновимірного аналізу (заснована академіком НАН України Ю.Л. Далецьким), теорії оптимізації (заснована академіком НАН України Б.М. Пшеничним), нелінійного аналізу та теорії динамічних систем (заснована членом-кореспондентом НАН України B.C. Мельником), автоматизованого управління технологічними процесами (заснована професором В.В. Ажогіним), системного аналізу i теорії прийняття рішень (під керівництвом академіка НАН України М.З. Згуровського).

Головний корпус Інституту

Разом iз науковою роботою Інститут здійснює підготовку фахівців за усіма освітянськими та науковим рівнями (бакалаврів, магістрів, кандидатів i докторів наук).

До складу ННК «ІПСА» входять Кафедра математичних методів системного аналізу (ММСА) та Кафедра системного проектування (СП). В Інституті також працюють факультети довузівської підготовки, курсової підготовки, другої вищої та післядипломної освіти.

В Інституті навчається понад півтори тисячі студентів. Проведення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів i магістрів з 2007/2008 навчального року здійснюється за спеціальностями «Системний аналіз» (спеціалізації: «Системний аналіз i управління», «Системний аналіз фінансового ринку»); «Комп'ютерні науки» (спеціалізації: «Системи штучного інтелекту», «Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами», «Інформаційні системи і технології проектування», «Системне проектування сервісів»).

Співробітники та студенти Інституту беруть участь у міжнародних програмах та у виконанні міжнародних проектів, співпрацюють з багатьма міжнародними організаціями.

В Інституті видається міжнародний науковий журнал «Системні дослідження та інформаційні технології», який включено до переліку фахових видань ВАК України.

Інтеграція в Інституті навчального i наукового напрямів дала можливість здійснювати унікальні дослідження та реалізувати методологію підготовки аналітиків практичної орієнтації, рівень освіти яких відповідає рівню міжнародних стандартів.

Log in
Forgot your password?