Системні дослідження та інформаційні технології

Рік заснування:

2001

Проблематика:

теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу; теоретичні та прикладні проблеми інформатики; автоматизовані системи управління; прогресивні інформаційні технології; високопродуктивні комп’ютерні системи; проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах; теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень; проблемно- і функціонально-орієнтовані комп’ютерні системи та мережі; методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор; математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем; методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності; евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні; нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень; науково-методичні проблеми в освіті

Періодичність:

4 рази на рік

Мова видання:

Українська, російська, англійська

Засновники:

Національна академія наук України; Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» МОН та НАН України

Головний редактор:

академік НАН України, професор Михайло Захарович Згуровський

Заступник головного редактора:

доктор технічних наук, професор Наталія Дмитрівна Панкратова

Відповідальний секретар:

кандидат фізико-математичних наук Світлана Миколаївна Шевченко

Члени редколегії:

акад. НАН України П.І. Андон; А.В. Анісімов ; Ж. Боннін  (Франція); Р. Воронка  (США); С.М. Гріша,  О.Д. Гвішіані  Росія); В.І. Костюк ; акад. НАН України В.М. Кунцевич , ; Г.М. Луцький ; О.А. Молчанов ; В.В. Остапенко ; О.А. Павлов; акад. НАН України В.Н. Редько; Т.Л. Сааті  (США); акад. НАН України І.В.Сергіенко; член-кор. НАН України В.В. Скопецький; В.П.Тарасенко ; акад. НАН України Я.С. Яцків.

Представлення в системах реферування:

видання відображається в реферативній базі даних «Україна наукова»

Адреса редакції:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

проспект Перемоги, 37, корп. 35, кімн. 113, Київ, Україна, 03056

Тел.: +380 44 241 6844

E-mail: надіслати повідомлення

URL: http://journal.iasa.com.ua

Вхід
Ви забули пароль?