Юрій Львович Далецький

Юрій Львович Далецький (1926 – 1997)

Видатний вчений–математик, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу».

Освіта та діяльність: в 1946 році вступив на механіко–математичний факультет Київського університету, який закінчив в 1951 році. У 1962 році отримав ступінь доктора фізико-математичних наук у Московському Державному університеті. Після закінчення університету в 1951 році Ю.Л. Далецький став асистентом Київського політехнічного інституту, а з 1964 року — професором. Протягом 46 років Юрій Львович був пов'язаний з КПІ.

Наукова діяльність: автор 180 статей і книг. У 1957 році Ю.Л. Далецький почав вивчати зв’язки між операторними еволюційними рівняннями і функціональними інтегралами. Отримані результати ввійшли в його піонерську статтю, що стала основою його докторської дисертації.

Далецький і його учні узагальнили мультиплікативне подання, еволюційного оператора лінійних диференціальних рівнянь поширивши його на випадок нелінійних рівнянь і застосували його до функціонального інтегралам у просторі ветвящіхся траєкторій.

Важливим внеском Ю.Л. Далецького в розвиток теорії міри було визначення квазіміри в нескінченому просторі. В 60-х роках Далецький почав розвивати новий напрямок теорію стохастичних рівнянь на нескінченно мірних гладких різноманіттях, джерелами якої послужили теорія нескінченно мірних стохастичних рівнянь і геометрія Рімана.

В 80-х й 90-х роках Ю.Л. Далецький продовжував дослідження мір на нескінченно мірних різноманіттях. Їм був виявлений взаємозв’язок між логарифмічної похідної гладкої міри й розширеним стохастичним інтегралом.

Педагогічна діяльність: Ю.Л. Далецький щедро ділився своїми великими знаннями зі студентами, учнями, співробітниками, а також з усім математичним співтовариством. Він мав неабиякий педагогічний дар. Його лекції завжди були дуже емоційними та неординарні. Вони демонстрували проблеми в дослідженнях і вказували шляхи їхнього вирішення.

Юрій Львович не тільки займався навчанням студентів і аспірантів. Він виховав ціле покоління викладачів, поставив на новий рівень викладання багатьох математичних курсів у Київському політехнічному інституті. Ю.Л. Далецький був керівником 30-ти кандидатських і консультантом 8-ми докторських дисертацій, членом редакційної колегії журналу «Methods of Functional Analysis Topology», починаючи з першого випуску (1995).

 

  • «Юрій Львович Далецький: спогади колег, учнів, друзів та родичів», ННК «ІПСА», «Політехніка», Київ, 2008 (завантажити icon_small_pdf.gif).

Log in
Forgot your password?