Факультет системних досліджень

korp13Корпус Інституту №13

Факультет системних досліджень створено у 2007 році на базі кафедри «Математичні методи системного аналізу» (ММСА) та кафедри «Системи автоматизованого проектування» (САПР), яка змінила назву на кафедру «Системного проектування» (СП).

Кафедра ММСА була створена з метою інтенсивного розвитку фундаментальних і прикладних досліджень в області прикладної математики і системного аналізу у 1988 році і до 1997 року функціонувала в НТУУ «КПІ» на факультеті прикладної математики. У 1997 році при створенні Інституту кафедра увійшла до його складу.

Кафедра САПР була створена у 1972 році першою в Україні та одна з найперших в СРСР розпочала підготовку спеціалістів з комп’ютерних систем проектування. До червня 2006 року кафедра САПР функціонувала в НТУУ «КПІ» на факультеті електроніки, а потім увійшла до складу ННК «ІПСА». Це було зроблено з метою поєднати зусилля і досвід двох визнаних колективів з підготовки фахівців у галузі комп’ютерних наук і забезпечити більшу комплексність наукових досліджень, що проводяться в ННК «ІПСА».

Контакти