Чисельні методи оптимізації

Завідувач — д.ф.-м.н., професор
Валентин Володимирович Остапенко

Відділ проводить фундаментальні та прикладні дослідження з проблем теорії оптимального управління та диференціальних ігор, чисельних методів нелінійного аналізу та оптимізації, випуклого аналізу та багатозначних відображень, необхідних і достатніх умов екстремуму в загальних задачах оптимізації, моделювання соціальних та економічних процесів, прикладних задач потоків у мережах.

Поточні наукові публікації

Останні розробки відділу

1. «Розробка методів оптимального керування потоками в мережах із застосуванням теорії диференціальних ігор» — керівник В.В. Останенко (завантажити icon_small_pdf.gif);

2. «Розробка математичних моделей та алгоритмів керування потоками у мережах з різними законами збереження» — керівник В.В. Остапенко (завантажити icon_small_pdf.gif);

3. «Розробка на основі системного аналізу та теорії ігор нових методів розподілу та керування обмеженими ресурсами» — керівник В. В. Остапенко (завантажити icon_small_pdf.gif);

4. «Чисельно-аналітичне моделювання ігрових та оптимізаційних процесів різної природи» — керівник В.В. Остапенко (завантажити icon_small_pdf.gif).

 

Контакти