Бакалавріат

Шановні абітурієнти!

Нам дуже приємно, що Вас зацікавило навчання в Навчально-науковому комплексі «Інститут прикладного системного аналізу» Київського національного технічного університету імені Ігоря Сікорського.

Якщо Ви активно шукаєте себе в майбутньому житті, не боїтесь труднощів - приходьте після закінчення школи навчатися на ІПСА. Навчання в Інституті прикладного системного аналізу поєднує в собі високий рівень викладання математичних дисциплін з прикладними дисциплінами, затребуваними на ринку праці не тільки в Україні, але й за її межами. Це дає можливість вийти зі стін нашого Інституту висококласним фахівцем, з яким складно конкурувати випускникам інших вищих навчальних закладів з схожими спеціальностями.

Наша презентація.

 

Інститут готує фахівців за двома спеціальностями

 

Чому варто обрати навчання саме у нас?

На відміну від факультетів, де готують "чистих" програмістів, ми навчаємо головному — умінню бачити взаємозв'язок явищ та процесів, умінню передбачати їх перебіг та працювати на випередження. Недарма багато наших випускників працюють фінансовими експертами, аналітиками у банках та великих, у т. ч. міжнародних компаніях, керівниками ІТ проектів. Завдяки високій репутації наших випускників серед великих компаній, як українських, так і міжнародних, студенти ІПСА користуються великим попитом на ринку праці. Відомі блогери та "телезірки", що пишуть на економічні теми, Сергій Фурса, Олена Білан та ін., — нашівипускники."

Навчання проводиться на двох кафедрах – Математичних Методів Системного Аналізу (ММСА) та Системного Проектування (СП)

 

Навчання за спеціальністю «Системний аналіз» проводится на кафедрі ММСА. Та за наступними спеціалізаціями:

Системний аналіз та управління

Системний аналіз фінансового ринку

Системний аналіз

Системний аналіз - це найбільш послідовна реалізація системного підходу до вирішення політичних, соціально-економічних, технічних та інших проблем в різних сферах людської діяльності. У загальному вигляді системний аналіз можна охарактеризувати як методологію вирішення великих комплексних проблем управління. Він досліджує елементи системи з використанням системних принципів і покликаний надавати достовірну картину розвитку і діяльності економічного об'єкта.

Системний підхід - це напрям наукового пізнання, в основі якого лежить розгляд об'єктів як системи. Системний підхід орієнтує дослідників на розкриття цілісності об'єкта, на виявлення різноманітних зв'язків і зведення їх в єдину модель. Основний акцент робиться на аналізі цілісних властивостей об'єкта, виявленні його різних зв'язків і структури, особливостей функціонування та розвитку.

згорнути ...

Системний аналіз та управління

Системний аналіз і управління - сучасна, гостро затребувана область науки і техніки. Вона включає в себе сукупність принципів, засобів, методів і способів людської діяльності, спрямованих на моделювання, аналіз, синтез, проектування і управління. Об'єктами є складні автоматизовані виробничі, організаційні, економічні та соціальні системи, ресурси і процеси. У роботі системного аналітика широко застосовуються технічні засоби сучасної обчислювальної техніки та інформаційної технології. Особливістю і складністю досліджень в системному аналізі є аналіз синтетичних завдань, можливо в умовах неповної визначеності. Основна мета фахівця з системного аналізу полягає в знаходженні оптимального рішення задач таким чином, щоб це не породжувало нових еквівалентних проблем. Системні аналітики, використовують технології математичного моделювання та інформаційні технології, теорії прийняття рішень, теорії ігор, теорії дослідження операцій, теорію управління, теорію оптимізації.

Студенти отримують знання і навички в області моделювання і управління складними системами. У процесі навчання студенти отримують якісну, сучасну математичну освіту, набувають навичок програмування в середовищах розробки програмного забезпечення, вивчають теорію управління складних систем, тощо. Усі перераховані дисципліни в сукупності з їх застосуванням до конкретних прикладних задач і складають основу підходу, яке визначається терміном: системний аналіз.

Детальніше

згорнути ...

Системний аналіз фінансового ринку

Ти стоїш перед вибором свого подальшого шляху. Ти сповнений енергії та амбіцій. У тебе математичні здібності та інтерес до інформаційних технологій. Але кабінетна академічна робота тебе не приваблює. Тоді тобі варто себе спробувати саме на спеціалізації «Системний аналіз фінансового ринку».

Ми навчимо розуміти процеси, інструменти і учасників ринку цінних паперів. Ти вивчиш особливості біржової торгівлі цінними паперами. Опануєш прогнозування та ефективне управління процесами, які відбуваються з фінансовими ресурсами та їх потоками.

Також ми навчимо:

 • алгоритмам і методам аналізу великих обсягів інформації (BigDada);
 • роботі з фінансовими тимчасовими рядами (Теорія ймовірності і математична статистика, Прикладна статистика, Аналіз часових рядів і т.д.);
 • прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику;
 • програмування торгових роботів;
 • методам алгоритмічного трейдингу (торгівлі);
 • і багато чому іншому.
 • Фінансовий аналітик займається аналізом ринку. Виявляє тенденції його розвитку, вироблення та реалізації нових фінансових інструментів, нових операційних схем. Розвиває творче проектування, поєднуючи в різних комбінаціях методи і алгоритми.

  Повинні тебе попередити, що навчання буде насичено і математикою і програмуванням, фінансовим аналізом, але справа того варта: ти вийдеш висококваліфікованим і затребуваним професіоналом.

  Детальніше

  згорнути ...

  Навчання за спеціальністю «Комп’ютерні науки» проводиться на двох кафедрах - ММСА та СП. Та за наступними спеціалізаціями:

  Системи штучного інтелекту

  Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами

  Інформаційні системи та технології проектування

  Системне проектування сервісів

  Комп’ютерні науки

  Комп'ютерна наука - дисципліна, яка включає в себе оперування процесами прийняття ефективних рішень. Для цього необхідна побудова штучного інтелекту, розуміння і проектування комп'ютерів і обчислювальних процесів. Область інтересів коливається від теоретичних досліджень і побудов алгоритмів до практичних проблем їх реалізації з точки зору обчислювального апаратного та програмного забезпечення.

  Штучний інтелект замінить живих людей?

  Спеціальність «Комп’ютерні науки» сьогодні є дуже популярною, тому багато кафедр і факультетів пропонують абітурієнтам спеціалізації цього спрямування. Забезпечуючи загальний обсяг базових знань і умінь, різні освітніпрограми суттєво відрізняються між собою професіональною складовою, обсягом окремих дисциплін і їх розділів, що в свою чергу віддзеркалює область наукових інтересів кафедр і факультетів, їх партнерськими зв’язками з ІТ компаніями.

  Відмінними рисами оволодіння спеціальністю на ННК «ІПСА» є:

  • Підвищена фундаментальна підготовка;
  • Можливість під час навчання прослуховувати спецкурси, пройти безкоштовні тренінги, відвідувати факультативи на кафедрах ММСА та СП;
  • Можливість приймати участь у реальних проектах в рамках партнерських зв’язків кафедр ННК «ІПСА» з провідними українськими та зарубіжними ІТ компаніями.

  згорнути ...

  Системи штучного інтелекту

  Про штучний інтелект, системи штучного інтелекту, інтелектуальні системи пишуть і говорять часто. Найбільш значними роботами в області штучного інтелекту є розробки потужних комп'ютерних систем або експертних систем, тобто систем, заснованих на знаннях. В даний час йде бурхливий розвиток інтелектуальних систем, інтелектуальних концепцій і технологій. Ось тільки невелика частина прикладів систем штучного інтелекту - голосові асистенти, розпізнавання образів, інтелектуальні системи навігації. Розвиток систем штучного інтелекту продовжує здійснювати на світову економіку все більш помітний вплив. Системи штучного інтелекту застосовуються в різних сферах практичної діяльності, пов'язаних з вирішенням завдань інтерпретації, діагностики, моніторингу, прогнозування, планування, проектування, навчання, управління для проблем, що погано формалізуються, зашумлених даних (знань) при обмежених ресурсах.

  Детальніше

  згорнути ...

  Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами

  Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining) це сучасна концепція аналізу даних, яка припускає, що дані можуть бути неточними, неповними (містити пропуски), суперечливими, різнорідними, непрямими, і при цьому мати гігантські обсяги. Тому розуміння даних в конкретних програмах вимагає значних інтелектуальних зусиль. В інтелектуальному аналізі даних застосовується математичний апарат для виявлення закономірностей і тенденцій, що існують в даних. Зазвичай, такі закономірності не можна виявити при традиційному перегляді даних, оскільки зв'язки занадто складні, або через надмірні обсяги даних. Побудова моделі інтелектуального аналізу даних є частиною більш масштабного процесу, в який входять всі завдання, від формулювання питань щодо даних і створення моделі для відповідей на ці питання до розгортання моделі в робочому середовищі. Інтелектуальний аналіз даних - це обробка інформації та виявлення в ній моделей і тенденцій, які допомагають приймати рішення. Необхідність інтелектуального аналізу даних виникла в кінці XX століття в результаті повсюдного поширення інформаційних технологій, що дозволяють детально протоколювати процеси бізнесу і виробництва. Великі обсяги даних, широту і різноманітність інформації привели до вибухового зростання популярності методів інтелектуального аналізу даних.

  Детальніше

  згорнути ...

  Інформаційні системи і технології проектування

  Спеціалізація «Інформаційні системи і технології проектування» спрямована на створення і застосування комп’ютерних систем на базі сучасних ІТ для автоматизації організаційної та інженерної діяльності підприємств і комп’ютерного проектування різноманітних об’єктів техніки та штучного оточення людини: побудова інформаційних систем та баз даних, створення програмного забезпечення для розподілених інформаційних систем, конфігурація обчислювальної інфраструктури організації з використанням сучасних Інтернет – технологій і управління нею, використання ІТ для наскрізного проектування нових елементів інформаційних систем та їх елементної бази, для управління бізнесом.

  Детальніше

  згорнути ...

  Системне проектування сервісів

  Спеціалізація «Системне проектування сервісів» спрямована на створення, налаштування і моделювання систем послуг (сервісів) різноманітного призначення: функціональних, інфраструктурних, управлінських. Це перспективний напрямок системної архітектури, що набуває все більшої популярності. Він орієнтований на надання кінцевому користувачу програмних, інформаційних, апаратних ресурсів як завершених послуг, шляхом застосування спеціальних методів побудови програмного забезпечення, використання сучасних Інтернет – технологій, методів та технологій аналізу надвеликих обсягів даних, технологій управління документообігом та управління проектами.

  Детальніше

  згорнути ...

  Спеціалізації кафедри ММСА відрізняються потужною математичною складовою, яка необхідна для побудови складних математичних моделей предметної області.

  Спеціалізації кафедри СП в першу чергу спрямовані на оволодіння сучасними інформаційними технологіями для проектування складних розподілених систем широкого призначення.

   

  Чи потрібна вища освіта для роботи в ІТ?

  Кому з нас не доводилося читати на Інтернет форумах або самому брати участь в гарячих суперечках на цю тему? При цьому досить авторитетні представники кожної зі сторін дуже переконливо і часто занадто емоційно наводять аргументи на користь своєї точки зору.

  А корінь питання швидше криється в звичайному консерватизмі нашого мислення. На відміну від інших галузей, таких як машинобудування або будівництво, ІТ розвивалися просто вибуховими темпами. На очах одного покоління зі сфери діяльності вчених ентузіастів ІТ перетворилися в потужну індустрію. І як в будь-якій індустрії в ІТ потрібні свої вчені, інженери, техніки, технологи, робітники.

  Інженерів і наукові кадри готують, як відомо, ВНЗ, кадри середньої ланки - середні спеціальні заклади, для виконання робочих операцій - досить закінчити відповідні комп'ютерні курси.

  Плутанину в цю картину вносить відсутність ... детальніше

   

  Чому навчають на ІПСА?

  Незважаючи на те, що професії програміста, системного аналітика, керівника ІТ-проектів чи розробника складних програмних систем є одними з найбільш затребуваними та висоокоплачуваними, але мало хто розуміє, що саме криється затакими красивими та незрозумілими назвами. Адже навчитися писати програмний код, це ще не означає стати ІТ-фахівцем. Коло діяльності сучасних ІТ-шників набагато ширше, ніж це виглядає на перший погляд. Адже це і вміння оптимально обрати методику вирішення задачі, проаналізувати можливість виникнення помилок та передбачити якість очікуваних результатів, виявити та оцінити можливі ризики, забезпечити підтримку прийняття оптимального рішення за різних ситуацій та обставин.

  Студенти ІПСА вивчають всі основні дисципліни, необхідні для фахівців в ІТ сфері: програмування, організація баз даних і знань, комп’ютерні мережі, операційні системи, архітектура обчислювальних систем, розробка та тестування програм, іноземна мова тощо. І тому, можуть працювати і інженерами-програмістами, і системними адміністраторами, і адміністраторами баз даних.

  Студенти ІПСА мають можливість відвідувати факультативи.

  Далі

  Серед викладачів кафедр інституту багато молодих фахівців-практиків, які поєднують викладання з науковою та професійною діяльністю ІТ-сфері ІТ. Тому навчання за класичними програмами технічного вузу вдало поєднується з такими сучасними формами як тренінги, тематичні групи з проектів, майстер-класи, конференції, вебінари, тощо. Популярними серед студентів інституту є тренінги від EPAM (Java, Software automated testing), Luxoft, NetCracker, SAS, SAP, Yandex academy та інших провідних роботодавців України та світу. В ННК «ІПСА» в рамках співпраці з провідними світовими ІТ-компаніями активно функціонують спільна навчально-дослідницька лабораторія Самсунг-КПІ з розподілених обчислень, регіональна мережева академія CІSCO, навчальна та науково-дослідна лабораторії EPAM Systems, навчально-дослідницька лабораторія проектування інтегральних схем «Melexis-КПІ», науково-дослідна лабораторія цифрової обробки сигналу ІПСА-Miratech.

  ННК «ІПСА» є учасником проектів кредитної мобільності (міжнародного обміну) Erasmus+, міжнародних освітніх програм «Sap University Alliance Program», міжнародній академічній програма компанії SAS Institute. Студенти також мають можливість приєднатися до наукових проектів, учасниками яких є наукові підрозділи інституту: 7-а Рамочна Програма ЄС, Рамкова програма ЄС Горизонт 2020, міжнародна програма Українського науково – технологічного центру (УНТЦ), Державні програми України з інформатизації, прямих контрактів з рядом провідних зарубіжних фірм (Samsung, Motorola, IHP, Melexis, Panasonic, IBM).

  згорнути ...

  Однак, як свідчить народна мудрість «краще один раз побачити, ніж сто разів почути»: пересвідчитись у перевагах навчання в ННК «ІПСА» КПІ Ви можете завітавши до нас у Дні відкритих дверей.