Курсова підготовка

Декан — Лариса Михайлівна Храпата

Факультет курсової підготовки (ФКП) проводить навчання студентів ІПСА та інших інститутів і факультетів НТУУ «КПІ», а також школярів, слухачів з середньою, середньою спеціальною та вищою освітою, які бажають отримати поглиблені знання за певними курсовими програмами, зорієнтованими на володіння іноземними мовами, володіння діловим етикетом, гарними манерами та діловими якостями.

На сьогоднішній день ФКП пропонує багаторівневу систему вивчення іноземних мов.

Одне із головних завдань факультету — зробити все можливе для максимального удосконалення навчального процесу, подолання мовного бар'єру слухачів. ФКП пропонує вивчення іноземних мов за ефективними програмами, які розроблені методичною радою, і містять напрацювання викладачів факультету, кращі досягнення української та світової практики. У процесі навчання використовуються сучасна література Великобританії, США, Німеччини. Факультет має відеозал, де демонструються відеокурси, художні фільми англомовних країн. Так реалізується пасивне вивчення мови з метою набуття навичок її розуміння. Викладачі проходили стажування у Великобританії та Німеччині, мають можливість обмінюватися досвідом з колегами університетів цих країн. Вони створюють на заняттях ситуації, які мотивують активне вивчення мови. Від їх акторської та режисерської майстерності створити психологічно комфортну атмосферу в значній мірі залежить ефективність навчання.

Важливим моментом у роботі факультету є індивідуальний підхід до кожного слухача.

Навчання на ФКП відкриває перед слухачами нові можливості і в особистому житті та кар'єрі, робить їх жаданими фахівцями у найбільш престижних організаціях.

Контакти