Довузівська підготовка

Декан — д.т.н., професор
Анна Григоріівна Власюк

Факультет довузівської підготовки (ФДП) — це підрозділ Інституту, завданням якого є професійна орієнтація учнів, з метою виявлення здібностей, обдарувань, обґрунтованих рекомендацій щодо вибору ними майбутньої професії та підготовка до участі у вступних випробуваннях.

ФДП заснований у 1998 р. Факультет проводить якісний відбір та фундаментальну підготовку молоді для вступу як до ННК «ІПСА», так і до інших інститутів і факультетів НТУУ «КПІ», тому до роботи на факультеті залучені провідні фахівці ННК «ІПСА», НТУУ «КПІ» та інших закладів освіти, серед яких працюють професори, доктори наук, доценти, кандидати наук, досвідчені викладачі.

План підготовки слухачів передбачає як аудиторні заняття, так і перевірку знань за допомогою рейтингових заходів (індивідуальні атестаційні роботи з окремих розділів математики, фізики та планові атестаційні контрольні роботи).

Після закінчення програми підготовки слухачам факультету видається свідоцтво та визначається інтегральний індекс якості знань.

Враховуючи досвід викладання комп'ютерних дисциплін в Інституті, з метою підвищення рівня підготовки абітурієнтів, на засіданні вченої ради було прийнято рішення про введення курсу інформатики для слухачів, які бажають вступити до ННК «ІПСА». За їхнім бажанням на факультеті проводяться заняття з інформатики в комп'ютерному класі та впроваджено комп'ютерне тестування.

Структурні підрозділи ФДП

Факультет має таку організаційну систему навчання, яка дозволяє школярам Києва та інших регіонів України знайти придатні форми навчання за планом доуніверситетської підготовки: прийом заяв на всі відділення з 15 серпня. Початок занять на ФДП з вересня-жовтня.

Підготовчі курси

Поглиблена підготовка з конкурсних дисциплін, орієнтована на вимоги ННК «ІПСА» та інших інститутів і факультетів НТУУ «КПІ». Має вечірню форму навчання для учнів 10-х, 11-х класів.

Звернемо увагу на те, що програми підготовки учнів 10-х класів розроблені таким чином, аби узгодити їх подальше навчання на ФДП і в 11-му класі.

Екстернат

Поєднує очну та заочну форми навчання, надає можливість підготовки до вступу в університет, незалежно від місця проживання.

Відділення ліцейних та спеціалізованих класів

Фундаментальна підготовка учнів на базі провідних ліцеїв, гімназій, шкіл за методикою ФДП (за відповідними угодами).

Відділення інтенсивного навчання

Поглиблена підготовка з конкурсних дисциплін до вступу в університет слухачів з інших місць України. Має суботню форму навчання для учнів 11-х класів.

Підготовче відділення для іноземних громадян

На факультеті довузівської підготовки Інституту навчаються іноземні студенти, які мають намір вступати до вищих навчальних закладів України за напрямками:

1. інженерний;

2. медико-біологічний;

3. економічний.

ФДП має ліцензований обсяг підготовки до вступу у вищі навчальні заклади (600 осіб) та працює спільно і за єдиними правилами з Інститутом моніторингу якості освіти НТУУ «КПІ». Всі слухачі факультету забезпечуються необхідними методичними посібниками з конкурсних дисциплін та інформаційними листками з поточною інформацією.

На факультеті створена матеріальна база для набуття навичок роботи з сучасними інформаційними, комп'ютерними технологіями. Комп'ютерний клас обладнано 20 комп'ютерами, які об'єднані в єдину мережу, а також зручними учбовими меблями. Розвинена інформаційно-обчислювальна структура надає можливість як навчати, так і контролювати навчання слухачів за допомогою комп'ютерного тестування.

Показником ефективності роботи факультету є те, що майже 85% студентів Інституту закінчили факультет довузівської підготовки.

Контакти

Онлайн реєстрація