Друга вища

Спеціальність
Післядипломна освіта

Ситемний аналіз та управління

Інтеллектуальні системи прийняття рішень

Інформаційні технології проектування

Адміністративний менеджмент