Правила прийому

zaichenkoДекан — д.т.н., проф.
Ю.П. Зайченко

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» МОН та НАН України. Факультет другої вищої та післядипломної освіти проводить навчання за спеціальностями:

— 8.080404 «Інтелектуальні системи прийняття рішень»;

— 8.080402 «Інформаційні технології проектування»;

— 8.080203 «Системний аналіз та управління»;

— 8.000007 «Адміністративний менеджмент».

докладніше

Для ознайомлення:

 • типовий договір між Інститутом та студентом про надання освітньої послуги для освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр — завантажити WinRAR_Logo.png;
 • Типовий договір між Інститутом та студентом про надання освітньої послуги для освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр — завантажити WinRAR_Logo.png.

Термін навчання: 1 рік 10 місяців в магістратурі спеціальності «Адміністративний менеджмент» або 1 рік в бакалавріаті та 1 рік і 5 місяців в магістратурі на інших спеціальностях.

Випускники-магістри можуть працювати за такими кваліфікаціями:

 • системний аналітик;
 • економіст;
 • фахівець комп'ютерних систем;
 • інженер-програміст;
 • менеджер зі стратегічного управління корпораціями по сталому розвитку;
 • експерт з проблем сталого розвитку;
 • адміністратор баз та банків даних;
 • проектувальник інформаційно-комп'ютерних систем в економіці і бізнесі;
 • аналітик фінансових ринків;
 • розробник експертних систем та систем підтримки прийняття рішень в економічно-фінансовій сфері.