Європейська програма COPERNICUS-INCO

Завідувач кафедри СП —
д.т.н. А.І. Петренко

Кафедра системного проектування ННК «ІПСА» брала участь у проекті MM-EDU Європейської програми INCO-COPERNICUS(1997-1999 рр.), присвяченому створенню мультимедійного дистанційного курсу «Проектування вбудованих систем» у середовищі WebCT і його демонстрація в режимі відео конференції  під час відвідування НТУУ «КПІ» директором Міжнародного інституту інтелектуальної власності (жовтень 2001 р.). Партнерами з проекту були Белфастський університет Англії, Нюренбергський університет Німеччини та Вроцлавський університет Польщі.

*INCO-COPERNICUS — програма науково-технічного співробітництва між країнами Центральної Європи.