Світовий центр даних

wdc

Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку (СЦД-Україна) було створено у 2006 році як відділення Світових центрів даних з сонячно-земної фізики та фізики твердої Землі Геофізичного центру Російської академії наук в структурі Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» на основі Договору про співробітництво та науковий обмін між Геофізичним центром Російської академії наук та Навчально-науковим комплексом «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», та спрямовано на напрям геоінформатики та сталого розвитку.

У 2008 році за активної підтримки Російської та Української академій наук Центр успішно пройшов необхідні етапи сертифікації, після чого його було інтегровано до складу новоствореного російсько-українського кластеру Світових центрів даних.

СЦД-Україна є частиною системи Світових центрів даних Міжнародної ради з науки, його діяльність проводиться у відповідності до «Керівництва для системи Світових центрів даних».

До основних задач СЦД належить накопичення, обробка, збереження наукових даних і забезпечення доступу до них для проведення наукових досліджень, навчального процесу, включаючи нові технології навчання, а також ресурси електронних бібліотек та архівів; надання віддаленого доступу до власних інформаційних ресурсів широкому колу науковців з університетів та наукових установ України.

 

Основні напрямки роботи СЦД-Україна:

  • сталий розвиток;
  • геоінформатика: а) фізика твердої землі; б) сонячно-земна фізика; в) океанографія.

Науковий керівник СЦД: академік НАН України Михайло Захарович Згуровський.

Директор СЦД: Костянтин Вікторович Єфремов.