Самсунг-КПІ

samsung-kpi12.jpgСпільна лабораторія Самсунг-КПІ

Спільна навчально-дослідницька лабораторія Самсунг-КПІ з розподілених обчислень (надалі «СНДЛ») у складі ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» створена згідно з Угодою від 25 лютого 2010 р. між ННК «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» і Товариством з обмеженою відповідальністю «Самсунг Електронікс Україна Компані». Відкриття лабораторії відбулося 8 квітня 2010 р.

Відповідно до умов цієї Угоди Сторони зобов’язалися діяти спільно з метою досягнення наступних освітніх та наукових цілей:

  • дослідження і розробки технологій для застосування в сучасних електронних приладах і системах, включаючи мобільні хмарні обчислення (Mobіle Cloud Computіng);
  • підготовка фахівців та (або) студентів у сфері розробок програмного забезпечення (далі ПЗ) шляхом здійснення досліджень та розробок, що виконуються на підставі окремих договорів, що можуть час від часу укладатися Сторонами;
  • розробка інформаційних технологій та ПЗ для побутової електроніки;
  • перевірка та оцінка розроблених приладів та їх складових частин;
  • обмін знаннями та досвідом між Сторонами.

Підписання угоди у листопаді 2010 р.

У 2010 році були отримані гранти фірми Samsung на виконання проектів, пов’язаних з дослідженням та реалізацією алгоритмів балансування вузлів та обробки черг і алгоритмів для мультимодальної взаємодії у багато-вузлових системах, а також коштовне обладнання для укомплектування 8-ми робочих місць у цій лабораторії.

Двічі (у грудні 2010 р. та березні 2011 р.) лабораторію та університет відвідували делегації високопосадовців компанії «Samsung Electronics Co, Ltd» та СЕУК на чолі з віце-президентами компанії.

Спільна навчально-дослідницька лабораторія Самсунг-КПІ з розподілених обчислень звітує про свою діяльність перед дирекцією ННК ІПСА НТУУ «КПІ» і керівництвом «Самсунг Електронікс Україна Компані» (СЕУК).

Log in
Forgot your password?