Кафедра ММСА

Директор ННК «ІПСА», академік НАНУ
М.З. Згуровський

Кафедра математичних методів системного аналізу (ММСА). входить до складу Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» і функціонує в НТУУ «КПІ» імені Ігоря Сікорського з 1988 року.

У 1988 році з метою інтенсивного розвитку фундаментальних і прикладних досліджень в області прикладної математики й системного аналізу для підготовки фахівців і наукових кадрів по широкому колу кібернетичних дисциплін, методів обчислювальної техніки й інформатики з ініціативи Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова у Київському політехнічному інституті організована кафедра «Математичні методи системного аналізу».

Основні завдання кафедри ММСА полягають у цільовій підготовці висококваліфікованих інженерів-математиків  в області математичних методів моделювання й системного аналізу складних фізичних процесів й об'єктів навколишнього середовища, створення ефективних методів керування сучасними технічними системами й прогресивними інформаційними технологіями.

Засновник, академік НАНУ
Ю.Л. Далецький

На даний момент на кафедрі ММСА навчається більше тисячі студентів. Проведення освітньої діяльності на кафедрі ММСА з підготовки бакалаврів та магістрів із 2007/2008 навчального року здійснюється по спеціальностям:

124 Системний аналіз;

122 Комп'ютерні науки.

Нормативний термін навчання за програмою підготовки бакалавра за денною формою навчання — 3 роки 10 місяців (заочною — 4 роки 5 місяців). Нормативний термін навчання за програмою підготовки магістра — 1 рік 10 місяців.

У межах кожної спеціальності при підготовці магістрів існують профільні спеціалізації, спрямовані на більш конкретні практичні аспекти застосування загальної підготовки.

Основними напрямами наукової діяльності ММСА є:

  • розробка принципів і методів системного аналізу;
  • проведення прикладних досліджень у сфері системного аналізу;
  • аналіз і проектування складних інформаційних систем;
  • прогнозування державних проблем;
  • системні дослідження в сфері глобальних змін;
  • здійснення широкомасштабних міжнародних зв'язків у сфері освіти і науки.

Декан ФСД ННК «ІПСА», д.т.н.
В.Д. Романенко

До викладання лекцій, проведення практичних занять, керівництва дипломними роботами залучаються досвідчені вчені та педагоги НТУУ «КПІ» імені Ігоря Сікорського, Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, Інституту математики НАН України, Інституту космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства.

На сьогодні на кафедрі працюють: 1 дійсний член та 1 член-кореспондент Національної академії наук України, а також 2 дійсних члена Міжнародної академії наук Вищої школи, 22 доктора наук і 38 кандидатів наук.

В обладнаних за найсучаснішими принципами комп’ютерних лабораторіях створені всі умови для практичних занять, зокрема для проведення навчальних курсів мережевої академії CISCO з проектування, побудови та адміністрування локальних і глобальних мереж, з ряду напрямків, пов’язаних з аналітичним супроводженням банківської діяльності та ін.