Романенко Віктор Демидович

Доктор технічних наук, професор, Дійсний член Міжнародної Академії Наук Вищої Школи.

Кабінет: 41–14

Тел.: +380 44 454 9890

E-mail: надіслати повідомлення

Освіта та діяльність: освіта вища, в 1966 році закінчив Київський Політехнічний Інститут за спеціальністю «інженер-електрик». Приймав безпосередню участь у створені кафедри математичних методів системного аналізу та спеціальностей «Системний аналіз і управління», «Інтелектуальні системи прийняття рішень» і «Соціальна інформатика» у Навчально-науковому комплексі «Інститут прикладного системного аналізу».

Педагогічна діяльність: В. Романенко — декан факультету системних досліджень ННК «ІПСА», завідуючий кафедри Математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА», веде курси «Теорія керування» та «Мікропроцесорні системи адаптивного керування»

Наукова діяльність: В. Романенко — відомий фахівець у галузі адаптивних систем цифрового керування і системного аналізу процесів і полів з різнотемповими рухами. Останнім часом займається науковими дослідженнями, що стосуються розробки методів різнотемпового цифрового керування багатовимірними процесами у детермінованому і стохастичному середовищі, методів адаптивного керування багатовимірними об’єктами з різними, невідомим і змінними запізненнями, методів прогнозування гетероскедастичних процесів на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією. що стосуються міждисциплінарних проблем різноманітної природи.

В. Романенко — Автор 140 друкованих робіт, в тому числи 2 монографій, 1 підручника «Методи автоматизації прогресивних технологій» і 1 навчального посібника, 19 авторських свідоцтв на винаходи. Спеціаліст в галузі адаптивних систем цифрового керування і системного аналізу процесів і полів з різнотемповими рухами.

В. Романенко — Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки в складі авторського колективу за цикл монографій по методам системного аналізу і інформаційним технологіям управління процесами і полями.