Тимощук Оксана Леонідівна

Кандидат технічних наук, заступник декана факультета системних досліджень з національних та міжнародних освітніх програм, навчальних практик та працевлаштування студентів, доцент кафедри математичних методів системного аналізу.

35 корп.

Тел.: +380 44 454 9707

E-mail: надіслати повідомлення

Освіта та діяльність: освіта вища, у 1983 р. закінчила Київський політехнічний інститут, факультет систем управління, спеціальність — «Прикладна математика». Кандидатська дисертація «Оптимальне за швидкодією адаптивне управління стохастичними процесами» (1991 р., керівник — академік М.З. Згуровський).

Свою професійну діяльність починала інженером-математиком Київського науково-дослідного інституту радіоелектронної апаратури виробничого об’єднання ім. С.П. Корольова. З 01.11.1985 р. по 01.11.1988 р. — аспірантка кафедри технічної кібернетики Київського політехнічного інституту. З 01.11.1988 р.— молодший науковий співробітник, асистент, доцент кафедри математичних методів системного аналізу  ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

З 1998 р. відповідає за працевлаштування, виробничу та переддипломну практику студентів кафедри математичних методів системного аналізу. Реалізує освітні іноваційні програми партнерства з провідними ІТ-компаніями. Координатор міжнародної програми «Університетський альянс SAP» по Україні та НТУУ «КПІ». У рамках програми «Університетський альянс SAP»  відповідає за організацію та формування магістерських спеціалізації «Інформаційний менеджмент та автоматизація бізнес-процесів», «Системний аналіз в менеджменті проектів».

Є членом президії Науково-методичної комісії за галуззю знань 0403 «Системні науки і кібернетика» МОН України, вченим секретарем Науково-методичної комісії МОН України з «Системного аналізу», членом Робочої групи з розробки Галузевого стандарту вищої освіти України з напряму підготовки 6.040303 «Системний аналіз» галузі знань 0403 «Системні науки і кібернетика».

Працює експертом в Експертній раді з навчальних видань НТУУ «КПІ».

Науково-педагогічна діяльність: О.Л.Тимощук має понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій у вітчизняних і міжнародних виданнях. Викладає дисціпліни: «Теорія програмування» для студентів другого курсу, «Мови штучного інтелекту» для студентів четвертого курсу, «Інтегровані системи проектування та управління» для студентів п’ятого курсу, «Управління проектами ІТ (SAP)» для студентів шостого курсу. Здійснює керівництво дипломним проектуванням бакалаврів, спеціалістів і магістрів.