Віталій Васильович Ажогін

Віталій Васильович Ажогін
(1939 – 1987)

Доктор технічних наук, професор, народився 17 червня 1938 р. Закінчив Київський політехнічний інститут у 1965 р. по спеціальності «Автоматика і телемеханіка». Захистив кандидатську дисертацію в 1972 р., а докторську у 1979 р. Працював у КПІ на посадах завідувача кафедри і декана факультету систем керування, а з 1985 по 1987 рр. — ректором Одеського політехнічного інституту.

Наукова діяльність В.В. Ажогіна пов’язана з розробкою теорії і методів оптимального цифрового керування технологічними процесами. Він є автором понад 200 наукових праць, в тому числі 3 монографій, 1 підручника, 5 навчальних посібників для студентів вузів, 40 авторських свідоцтв на винаходи. За підручник «Автоматизація проектування АСУ ТП» в 1990 р. удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки.

Log in
Forgot your password?