Глушков Віктор Михайлович

Віктор Михайлович Глушков
(1923 – 1982)

Видатний радянський вчений, віце-президент Академії наук УРСР (з 1962 року), академік АН СРСР (1964), один з піонерів вітчизняної кібернетики. Під його керівництвом у 1966 році була розроблена перша персональна ЕОМ «МІР-1» (машина для інженерних розрахунків).

Освіта та діяльність: Народився в родині гірського інженера. 21 червня 1941 року закінчив із золотою медаллю середню школу № 1 у місті Шахти. Вітчизняна війна, що якраз почалася, зруйнувала плани В.М. Глушкова вступити до фізичного факультету Московського державного університету. Мати В.М. Глушкова була розстріляна фашистами восени 1941 року. Після звільнення міста Шахти Глушков був мобілізований і брав участь у відновленні вугільних шахт Донбасу.

Після оголошення восени 1943 року прийому студентів у Новочеркаський індустріальний інститут В. М. Глушков став студентом теплотехнічного факультету цього інституту. Тут він учився протягом чотирьох років, виявивши інтерес не стільки до основного предмета — теплотехніки, скільки до наук фізико-математичного циклу, маючи одні п'ятірки у заліковій книжці. Зрозумівши на четвертому році навчання, що теплотехнічний профіль майбутньої роботи його не задовольнить, В.М. Глушков вирішив перевестися на математичний факультет Ростовського університету. Із цією метою він екстерном склав усі іспити за чотири роки університетського курсу математики й фізики та став студентом п'ятого курсу Ростовського університету. У дипломній роботі, виконаної під керівництвом відомого математика професора Д.Д. Мордухай-Болтовського, В.М. Глушков розвив методи обчислення таблиць невласних інтегралів, виявивши неточності в існуючих таблицях, що витримали до того по 10-12 видань. Захистивши дипломну роботу в 1948 році, В. М. Глушков по розподілу був спрямований на Урал в одну з установ, пов'язаних з атомною промисловістю, яка тоді зароджувалась.

у 1966 році на механіко-математичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Шевченка була створена кафедра теоретичної кібернетики, яку очолив В.М. Глушков. Пізніше, у 1969 році був створений факультет кібернетики, на який і була перенесена ця кафедра.

у 1967 році в Києві під керівництвом академіка В.М. Глушкова була організована кафедра МФТІ при Інституті кібернетики АН УРСР, у майбутньому — Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.

Наукова діяльність: В.М. Глушков був ініціатором і головним ідеологом розробки й створення Загальнодержавної автоматизованої системи обліку та обробки інформації (ЗДАС), призначеної для автоматизованого керування всією економікою СРСР у цілому. Для цього ним була розроблена теорія систем керування розподіленими базами даних (СКРБД).

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 березня 1969 року за великі заслуги та розвиток радянської науки Віктору Михайловичу Глушкову привласнене звання Героя Соціалістичної Праці із врученням ордена Леніна та золотої медалі «Серп і Молот»

Log in
Forgot your password?