Олександр Іванович Кухтенко

Олександр Іванович Кухтенко
(1914 – 1994)

Відомий вчений у галузі механіки та технічної кібернетики, академік АН Української РСР (з 1971 р., член-кореспондент із 1964 р.).

Освіта та діяльність: Олександр Іванович Кухтенко закінчив Донецький індустріальний інститут у 1936 році. Після закінчення працював в інституті до 1941 року.

З 1946 року до 1955 року Олександр Іванович працював в Інституті гірської механіки АН Української РСР, у 1955–1963 рр. — у Київському Інституті інженерів цивільної авіації (з 1956 р. — професор). А з 1963 р. працював в Інституті кібернетики АН Української РСР.

Наукова діяльність: роботи Олександра Івановича присвячені аналітичній механіці, теорії автоматичного керування (теорія інваріантості та її технічних додатків), теорії систем (побудова основ аксіоматичної теорії динамічних керованих систем) і її додаткам у галузі побудови складних технічних систем керування. Сфера його наукових концепцій включала як теоретичний базис кібернетики, так і її прикладний напрямок. До першого належать його роботи в області абстрактної і загальної теорії систем. До другого (прикладного) напрямку належать роботи в галузі систем, інваріантних до збурювань.

Його концепція загальної теорії систем визначена як науковий напрямок, орієнтований на вивчення теоретичних і прикладних проблем аналізу та синтезу складних систем довільної природи. Як основу для їхньої єдності прийнято аналогічність (ізоморфізм) процесів, що протікають у системах різного типу (технічних, біологічних, економічних, соціальних, екологічних і т.п.).

Педагогічна діяльність: У листі до Д.Соросу академік О.І. Кухтенко писав: «Особливої уваги заслуговує завдання підготовки контингенту фахівців, здатних практично вирішувати проблеми глобального характеру." У тезах до доповіді «Українська асоціація Римського клубу» Олександр Іванович пише: «Академія наук України та Міністерство науки України представляють у цьому плані досить сприятливу науково-суспільну платформу для організації та проведення міждисциплінарних цілеспрямованих досліджень». Для підготовки фахівців у галузі міждисциплінарних досліджень та розробок важлива не тільки методологія підготовки, але й міждисциплінарне середовище перебування студентів у процесі навчання, багато дисциплінарна орієнтація вищого навчального закладу та міждисциплінарна інтеграція знань в ідеології вузу.

Для практичної реалізації цієї концепції з ініціативи О.І. Кухтенко та при його особистій участі в Київському політехнічному інституті на базі науково-дослідницького сектору кафедри математичних методів системного аналізу 15 грудня 1990 р. був створений науково-дослідний інститут міждисциплінарних досліджень (НДІМД).

Ідеологічні основи міждисциплінарних досліджень, прогресивні наукові напрямки НДІМД, запропоновані А.І. Кухтенко, і поєднання наукових розробок з навчальним процесом послужили надалі базою для створення Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» у системі НАН України та Міністерства освіти та науки України, що представляє нову форму інтеграції науки та навчального процесу в Україні.

Log in
Forgot your password?