Валерій Сергійович Мельник

 

Валерій Сергійович Мельник
(1952 – 2007)

Доктор фізико–математичних наук, професор ННК «ІПСА», член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005 р.), віце-президент Київського математичного товариства.

Освіта та діяльність: В 1974 році закінчив Вінницький політехнічний інститут. В 1976 р. вступив до аспірантури КПІ за фахом «Теорія систем і теорія керування» та працював у відділі професора В.І. Іваненко. По закінченні аспірантури з 1979 р. по 1996 р. працював в Інституті кібернетики АН УРСР, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділом. В 1991 р., після захисту докторської дисертації, очолив відділ синтезу керуючих систем Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

З 1996 р. В.С. Мельник став завідувачем відділом нелінійного аналізу ННК «ІПСА» НАН та МОН України. В 2000 р. був обраний членом-кореспондентом НАН України. З 2002 р. — призначений директором Центра тестування інституту моніторингу якості освіти. З 2003 р. — заступник директора ННК «ІПСА» з наукової роботи. Працював професором механіко-математичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченко (з 1997 р.) і провідним науковим співробітником Інституту математики НАН України (з 2004 р.).

В.С. Мельник був членом двох спеціалізованих вчених рад по присудженню наукових ступенів доктора та кандидата наук (НТУУ «КПІ», Інститут математики НАН України), членом експертної ради з математики ВАК України, входив у редколегію 7 відомих наукових журналів. Керував семінаром «Нелінійний аналіз і топологічні методи в теорії керування й математичній фізиці».

Наукова діяльність: Сфера наукових інтересів стосується методів нелінійного функціонального аналізу, зокрема теорії многозначних відображень і операторних та еволюційних включень в банахових і локально опуклих просторах, теорії нелінійних диференціальних рівнянь в частинних похідних; теорії мультидинамічних систем та теорії глобальних атракторів для еволюційних рівнянь, включень і варіаційних нерівностей без єдиності розв’язків; теорії оптимального керування для об’єктів, що описуються нелінійними граничними рівняннями в частинних похідних; теорії функціональних просторів. В.С. Мельник є одним із творців теорії сучасного нелінійного аналізу.

Отримані в роботах В В.С. Мельника наукові результати добре відомі й мають успіх далеко за межами України. Є автором понад 160 наукових праць, надрукованих в престижних світових наукових журналах, серед них 6 монографій, зокрема «Nonlinear Analysis and Control of Physical Processes and Fields», 2004, Springer Verlag, 530 p. (співавтор М.З. Згуровський ).

Ученого неодноразово запрошували на міжнародні конгреси й конференції як пленарного лектора, у провідні наукові установи Іспанії, Італії, Польщі, Франції, США й інших країн.

Педагогічна діяльність: Протягом багатьох років  він викладав фундаментальні й спеціальні курси студентам НТУУ «КПІ» і механіко-математичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченко, відбираючи здатну молодь і приділяючи значну увагу її науковій підготовці через аспірантуру. Серед його учнів — 16 кандидатів й 4 доктори наук.

Завдяки своїм високим професійним якостям, принциповості й разом з тим демократичності й людяності, Валерій Сергійович придбав заслужив авторитет і повагу серед широкої наукової громадськості, колег та студентів.

Хоббі: серед його захоплень були література, музика, теніс, гірські лижі та туризм.

Log in
Forgot your password?