Борис Миколайович Пшеничний

Пшеничний.jpgБорис Миколайович
Пшеничний (1937 – 2000)

Видатний учений в галузі математики і кібернетики, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, лауреат премії Ленінського комсомолу імені М. Островського, Державної премії УРСР (1978 р.), Державної премії СРСР (1981 р.), нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, лауреат премії ім. В.М. Глушкова (1994 р.), Державної премії України в галузі науки і техніки (1999 р.), професор Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу».

Освіта та діяльність: У 1959 році закінчив Львівський державний університет за спеціальністю математика. До 1996 року працював в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України на посадах молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувачем відділом обчислювальних методів (1969 р.). У 1964 році захистив кандидатську дисертацію, а у 1969 р. докторську. Звання професор отримав у 1974 р. З 1985 року член-кореспондент НАН України, з 1992 року – академік НАНУ. У 1996 році був запрошений завідувачем відділом чисельних методів оптимізації Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» НАН України та Міносвіти України при НТУУ «КПІ».

Наукова діяльність: Керівник української школи з теорії методів розв’язку проблем оптимального керування та диференціальних ігор, опуклого аналізу і оптимального керування. Праці Б.М. Пшеничного в царині необхідних умов екстремуму дозволили з єдиної точки зору охопити різні класи задач теорії чебишевських наближень, оптимального керування, багатозначних відображень. Ним сформульовано принцип максимуму для диференціальних включень і поширено на задачі з операторними обмеженнями. Розроблено метод лінеаризації, який на теперішній час є найефективнішим інструментом чисельного розв’язання більшості задач умовної оптимізації. Його дослідження стосувалися моделей економічної динаміки, теорії стійкості розв’язків диференціальних рівнянь, чисельних методів негладкої оптимізації. Ним розроблена теорія необхідних умов екстремуму для розв¢язування задач математичного програмування, оптимального керування та диференціальних ігор. Запропоновано ефективні чисельні методи нелінійного програмування і обчислювальної математики.

Б.М. Пшеничний опублікував понад 170 наукових праць, з них 8 монографій, перекладених німецькою, французькою та англійською мовами видавництвами «Мир» (Москва), «Teubner» (ФРГ), «Marcel Dekker» (США), «Springer» (Німеччина).

Лауреат премії Ленінського комсомолу імені М. Островського; Державної премії УРСР (1978 р.) за «Энциклопедию кибернетики» в 2-х томах; Державної премії СРСР (1981 р.) за цикл робіт, надрукованих у 1962-1979 рр. по створенню та широкому впровадженню сучасних математичних методів оптимізації, нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, лауреат премії ім. В.М.Глушкова (1994 р.), Державної премії України в галузі науки і техніки (1999 р.).

Педагогічна діяльність: Чудовий лектор і талановитий вчений, Б.М. Пшеничний протягом багатьох років викладав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а на протязі останніх років у НТУУ «КПІ». Підготував понад 50 кандидатів та 10 докторів наук, які працюють не тільки в Україні, але й за її межами. Як visiting-professor багато разів був запрошений для читання лекцій у Гарвардському університеті (США), Сорбонні (Франція), університеті імені Гумбольдта (Німеччина) та багатьох інших.

Log in
Forgot your password?