Науковий відділ: «Прикладний нелінійний аналіз»

Завідуючий відділом


Макаренко Олександр Сергійович


Доктор фізико–математичних наук, професор Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»

Кабінет: 111–35
Тел: +380 44 406 8530
E-mail: надіслати повідомлення

Освіта: Московський фізико-технічний інститут . Докторантура НТУУ «КПI»

Наукова діяльність: запропоновано та досліджуються нові нейромережнi моделі, в тому числі з передбаченням. Запропоновано нові моделі клітинних автоматів та їх застосування , в тому числi для руху транспорту та пішоходів. Запропоновано моделі спортивних ігор. Запропоновано, досліджуються та застосовуються мiри iнформацiї та складності об’єктів, що базуються на розглядi симетрій об’єктів. Запропоновано принципи моделювання та пророблено конкретнi моделi великих соцiо-економiчних систем. Запропонованi новi моделi для синергетики та процесів самоорганiзацiй, що враховують сильну нерiвноважнiсть та пам’ять i нелокальнiсть. Досліджено самоорганiзацiю на базi цих моделей, у тому числі явища колапсу (режими із загостренням), солiтони, хаос, автохвилi. Розроблено алгоритми i методи для обробки нейрофiзiологiчної iнформацiї. Проводиться розробка застосування геоiнформацiйних систем для моделювання економічних, соціальних та політичних процесів. Досліджуються теорія та практика обчислювальних методів.

Хоббі: туристичні мандрівки, спілкування з цікавими людьми.

 

Провідний науковий співробітник


Андрєєв Микола Варфоломійович


Доктор фізико–математичних наук, професор Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»

Кабінет: 111–35
Тел: +380 44 406 8705

Освіта: Чернівецький держуніверситет ім. Ю. Федьковича, фізико-математичний факультет. Аспірантура Інституту кібернетики НАН України

Наукова діяльність: дослідження методів системного аналізу і теорії прийняття рішень у розв’язанні задач планування стохастичного експерименту в умовах невизначеності, оптимізації стохастичних моделей реальних процесів та систем, дослідження ринку, виробництва продукції та прогнозування стохастичних моделей економіко-фінансових процесів, багатоальтернативного тестування рівня якості знань в різних галузях людської діяльності.

Хоббі: тур. мандрівки, велосипед, спілкування з цікавими людьми.

 

Провідний науковий співробітник

Moreva.jpg


Морева Ольга Олексіївна


Провідний інженер Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»

Кабінет: 103–35
Тел: +380 44 406 8530
E-mail: надіслати повідомлення

Наукова діяльність: участь у наукових проектах відділу. Організаційна робота з підготовки науково-педагогічних кадрів для інституту через аспірантуру та докторантуру ННК «ІПСА».

Хоббі: мандри.

 

Старший науковий співробітник


Повещенко Геннадій Павлович


Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»

Кабінет: 111–35
Тел: +380 44 406 8530
E-mail: надіслати повідомлення

Наукова діяльність: участь у наукових проектах відділу. Основні напрямки досліджень:
- системний аналіз суспільних процесів.

Хоббі: футбол.

Зовнішні посилання:

Вхід
Ви забули пароль?