Макаренко Олександр Сергійович

Makarenco_alex

Доктор фізико–математичних наук, професор Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»

Відділ: відділ прикладного нелінійного аналізу

Посада: завідуючий відділом

Кабінет: 111–35

Тел: +380 44 406 8705

E-mail: надіслати повідомлення

Освіта: Московський фізико-технічний інститут.  Докторантура НТУУ «КПI»

Наукова діяльність: запропоновано та досліджуються нові нейромережнi моделі, в тому числі з передбаченням. Запропоновано нові моделі клітинних автоматів та їх застосування , в тому числi для руху транспорту та пішоходів. Запропоновано моделі спортивних ігор. Запропоновано, досліджуються та застосовуються мiри iнформацiї та складності об’єктів, що базуються на розглядi симетрій об’єктів. Запропоновано принципи моделювання та пророблено конкретнi моделi великих соцiо-економiчних систем. Запропонованi новi моделi для синергетики та процесів самоорганiзацiй, що враховують сильну нерiвноважнiсть та пам’ять i нелокальнiсть. Досліджено самоорганiзацiю на базi цих моделей, у тому числі явища колапсу (режими із загостренням), солiтони, хаос, автохвилi. Розроблено алгоритми i методи для обробки нейрофiзiологiчної iнформацiї. Проводиться розробка застосування геоiнформацiйних систем для моделювання економічних, соціальних та політичних процесів. Досліджуються теорія та практика обчислювальних методів.

Хоббі: туристичні мандрівки, спілкування з цікавими людьми.

Зовнішні посилання:

Log in
Forgot your password?