Науковий відділ: «Інформаційні ресурси»

Завідуючий відділом


Петренко Анатолій Іванович


Доктор фізико–математичних наук, професор Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»

Кабінет: 205–26
Тел: +380 44 280 9046
E-mail: надіслати повідомлення

Освіта: Київський політехнічний інститут, радіо-технічний факультет, електронні прилади, диплом інженера, 1957. Імперський колледж Лондонського університету, Диплом IC, 1960. Кандидатська дисертація, Московський енергетичний інститут, 1961. Докторська дисертація, Московський енергетичний інститут, 1968.

Наукова діяльність: Фундаментальні і прикладні дослідження з математичного забезпечення комп'ютерного проектування, а саме:
- методи автоматичного формування математичних моделей об'єктів у вигляді алгебро диференційних рівнянь або рівнянь стану за описом їх структури і компонентів;
- неявні адаптивні чисельні методи інтегрування, порядок яких автоматично змінюється від 1-го до 6-го під час обчислень «жорстких» рівнянь математичної моделі, методи рішення погано обумовлених лінеарізованих задач дуже великої розмірності;
- методи сумісного моделювання кількох фізичних ефектів в об'єкті (наприклад, в МЕМС- мікро - електронно- механічних системах );
- методи розпаралелювання рішення рівнянь математичної моделі в розподілених комп'ютерних комплексах або кластерах;
- технології семантичного Грід в науці і освіті , колективне проектування в Інтернет- мережі тощо.

Підготував 54 кандидата та 5 докторів технічних наук, автор 424 наукових робіт, серед яких 29 монографій, підручників та учбових посібників,15 брошур, 44 винаходів і 2 патенти.

Хоббі: збирання грибів, гірські лижи, плавання

 

Старший науковий співробітник


Кисельов Геннадій Дмитрович


Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, науковий консультант лабораторії інформаційних і комнікаційних технологій ВМУРОЛ «Україна».

Кабінет: 204в–26
Тел: +380 44 280 8778
E-mail: надіслати повідомлення

Освіта та діяльність: Освіта вища. Г.Д. Кисельов закінчив Київський політехнічний інститут в 1972 р. Інженер, аспірант, старший науковий співробітник НТУУ «КПІ». З 1982 р. — доцент, заступник завідувача кафедри систем автоматизованого проектування факультету електроніки НТУУ «Київський політехнічний інститут» Міносвіти України. З 2007 р. доцент, заступник завідувача кафедри системного проектування Інституту прикладного системного аналізу НАН та Міносвіти України. Кандидат технічних наук (1979 р.), старший науковий співробітник (1982 р.).

Наукова діяльність: математичне моделювання цифрових схем і систем, створення систем автоматизованого проектування, створення програмно-методичного забезпечення систем дистанційного навчання, програмування розподілених систем та Grid застосувань, розробка програмного забезпечення для мобільних застосувань.
Під керівництвом Кисельова Г.Д. захищено 3 кандидатських дисертації. Всього має 100 публікацій, з яких 2 монографії:
1. А.І. Петренко, О.Ф.Цурин, Г.Д. Кисельов. «Автоматизація проектування цифрових схем» — Київ, Вища школа, 1978 р.
2. А.І. Петренко, Кисельов Г.Д. «Мультимедиа». — Київ, BHV, Москва, БІНОМ, 1994 р.
Дві науково-популярних книжки:
1. «Можливості та принципи реализації логічного моделювання цифрових пристроїв» — Київ, Знання, 1983 р.
2. «Застосування персональних ЕОМ в САПР електронно-обчислювальної апаратури» — Київ, Знання, 1988 р.
Приймав участь в:
o європейському проекті CALMAP-TASIS .
o європейському проекті INCO Copernicus «Multimedia Education: An Experiment in Delivering CBL Material».
o проектах науково-технологічного Центру в Україні.

 

Старший науковий співробітник


Крамар Олександр Володимирович


Старший науковий співробітник Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»

Кабінет: 335–12
Тел: +380 44 454 9087
E-mail: надіслати повідомлення

Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 1969 р.

Наукова діяльність: розробка теоретичних основ, технічних та програмних засобів систем автоматизованого проектування (САПР).

Хоббі: рибалка.
Вхід
Ви забули пароль?