Науково-дослідна лабораторія «Нелінійний аналіз диференціально-операторних систем»

Завідувач лабораторії

Pavlo O Kasyanov.JPG


Павло Олегович Касьянов


Доктор фізико–математичних наук, професор Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»

Кабінет: 311–6
Тел: +380 44 406 8479
E-mail: надіслати повідомлення

Освіта: 1999-2005 рр. — студент механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (диплом магістра статистики з відзнакою, кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь);
2005-2006 рр. — аспірант кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Дисертація: «Диференціально-операторні включення в банахових просторах з -псевдомонотонними відображеннями» (науковий керівник — член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. В.С.Мельник);
2008-2010 рр. — докторант ННК «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «КПІ» НАН України та МОН України; Дисертація: «Диференціально-операторні включення та мультиваріаційні нерівності в нескінченновимірних просторах з відображеннями псевдомонотонного типу» (науковий консультант — академік НАН України, д.т.н., проф. М.З.Згуровський).

Наукова діяльність: основні напрямки досліджень:
- нелінійний аналіз геофізичних процесів та полів;
- багатозначний та нескінченновимірний аналіз;
- нелінійні граничні задач;
- якісна теорія диференціальних рівнянь та включень.

Основні публікації: опубліковано у співавторстві 4 монографії та більше 60 наукових статей у провідних вітчизняних та іноземних фахових виданнях.

монографії:
* P.O. Kasyanov, V.S. Mel'nik, V.V. Yasinskiy Evolution inclusions and inequalities in Banach spaces with -pseudomonotone maps- K.:Naukova dumka, 2007. - 308p.
* М.З. Згуровский, П.О. Касьянов, В.С. Мельник Дифференциально-операторные включения и вариационные неравенства в бесконечномерных пространствах. К.: Наукова думка, проект «Наукова книга», 2008. – 464 с.
* M.Z. Zgurovsky, V.S. Mel’nik, P.O. Kasyanov Evolution Inclusions and Variation Inequalities for Earth Data Processing I. Heidelberg, Springer, 2011. – 247p.
* M.Z. Zgurovsky, V.S. Mel’nik, P.O. Kasyanov Evolution Inclusions and Variation Inequalities for Earth Data Processing II. Heidelberg, Springer, 2011. – 274p.

наукові статті:
* M.Z. Zgurovsky, P.O. Kasyanov, J. Valero Noncoercive evolution inclusions for Sk type operators // International Journal of Bifurcation and Chaos. – Vol. 20, No. 9 (2010) P. 2823–2834
* P.O. Kasyanov, V.S. Mel'nik, S. Toscano Solutions of Cauchy and periodic problems for evolution inclusions with multi-valued -pseudomonotone maps// Journal of Differential Equations. - Volume 249, Issue 6, 15 September 2010, Pages 1258-1287.
* O.V. Kapustyan, P.O. Kasyanov, J. Valero Pullback attractors for a class of extremal solutions of the 3D Navier-Stokes equations // Journal of Mathematical Analysis and Applications. – Volume 373, Issue 2, 15 January 2011, Pages 535 – 547.
* Pavlo Kasyanov, Valeriy Mel'nik, Anna Maria Piccirillo On some approximations and main topological descriptions for special classes of Banach spaces with integrable derivatives// Methods of Functional Analysis and Topology – 2008. – Vol. 14, № 3. – P. 255-270.
* Задоянчук Н.В., Касьянов П.О. Метод Фаедо-Гальоркіна для еволюційних включень ІІ порядку з -псевдомонотонними відображеннями // Укр. мат. журн. – 2009. – т. 61, №2. – С. 195-213.

Хоббі: спорт, література.

 

Провідний науковий співробітник


Капустян Олексій Володимирович


Доктор фізико-математичних наук, професор

Кабінет: 311–6
E-mail: надіслати повідомлення

Освіта: 1992-1997 — студент механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (диплом з відзнакою, кафедра математичного аналізу);
1997-2000 рр. — аспірант кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дисертація: «Існування та апроксимації глобальних атракторів нелінійних еволюційних рівнянь» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (науковий керівник — академік НАН України, д.ф.-м.н., проф. М.О. Перестюк);
2008 р. — захистив дисертацію «Глобальні атрактори неавтономних многозначних динамічних систем» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук (науковий консультант — член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. В.С.Мельник);

Наукова діяльність: основним напрямки досліджень:
- теорія глобальних атракторів нескінченновимірних динамічних систем;
- теорія оптимального керування;
- теорія глобальних атракторів для автономних та неавтономних еволюційних рівнянь та включень без єдиності розв’язку задачі Коші;
- теорія глобальних атракторів для випадково та імпульсно збурених еволюційних рівнянь без єдиності;
- деякі проблеми задачі наближеного синтезу керованих систем.

Основні публікації:
монографії:
* Каpusyan O.V., Mel’nik V.S.,Valero J., Yasinsky V.V. Global attractors of multi-valued dynamical systems and evolution equations without uniqueness - K.:Naukova dumka, 2008. - 215p.

наукові статті:
* Kapustyan O.V., Valero J., Iovane G. Asymptotic behaviour of reaction-diffusion equations with non-damped impulsive effects // Nonlinear Analysis.- 2008. - vol. 68. - P. 2516-2530.
* Kapustyan O.V., Valero J. On the Kneser property for the complex Ginzburg-Landau equation and the Lotka-Volterra system with diffusion // Journal of Mathematical Analysis and Applications. -2009. - №357. - P. 254-272
* Kapustyan O.V., Валеро Х., Ясінський В.В. Математична модель процесу формування та збереження колективних знань // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2009. - №2. -С. 67-78
* Kapustyan O.V., Капустян О.А., Сукретна А.В. Наближений обмежений синтез для однієї слабо нелінійної крайової задачі // Нелінійні коливання. - 2009. - т.12, №3.- С.291-298
* Kapustyan O.V., Valero J. Comparison between trajectory and global attractors for evolution systems without uniqueness of slutions // International Journal of Bifurcation and Chaos. – 2010. - vol.20, №9. - P.1-12
* Капустян О.В. Про додатні розв’язки для одного класу еволюційних включень субдиференціального типу // Український математичний журнал. – 2011. – т. 63, № 4. – С. 472-480.
* Kapustyan O.V., Kasyanov P.O., Valero J. Pullback attractors for a class of extremal solutions of the 3D Navier-Stokes system // Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2011. №373. P. 535-547

Хоббі: футбол, садівництво

 

Старший науковий співробітник

Nina V Zadoianchuk.JPG


Задоянчук Ніна Василівна


Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»

Кабінет: 311–6
Тел: +380 44 406 8479
E-mail: надіслати повідомлення

Освіта: 2000-2006 рр. — студентка механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (диплом магістра математики, кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь);
2006-2009 рр. — аспірантка кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (науковий керівник — член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. В.С.Мельник); Дисертація: «Диференціально-операторні рівняння та включення ІІ порядку з відображеннями -псевдомонотонного типу».

Наукова діяльність: основним напрямки досліджень:
- нелінійний аналіз геофізичних процесів та полів;
- багатозначний та нескінченновимірний аналіз;
- нелінійні граничні задачі;
- якісна теорія диференціальних рівнянь та включень.

Основні публікації: опубліковано у співавторстві більше 15 наукових статей у провідних вітчизняних та іноземних фахових виданнях.

* M.O. Perestyuk, P.O. Kasyanov, N.V. Zadoyanchuk On Faedo-Galerkin method for evolution inclusions with -pseudomonotone maps// Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics – 2008. – Vol. 44. – P. 105-132.
* Касьянов П.О., Мельник В.С., Тоскано С., Задоянчук Н.В. Периодические решения эволюционных уравнений в классе нерефлексивных банаховых пространств// Проблемы управления и информатики – 2008. – № 5. – С. 5-22.
* Perestyuk M.O., Kasyanov P.O., Zadoyanchuk N.V. On solvability of second order evolution inclusions with Volterra type operators// Miskolc Mathematical Notes. – 2008. – Vol. 9, No. 2. – P. 119-135.
* Задоянчук Н.В., Касьянов П.О. Метод Фаедо-Гальоркіна для еволюційних включень ІІ порядку з -псевдомонотонними відображеннями // Укр. мат. журн. – 2009. – т. 61, №2. – С. 195-213.
* Задоянчук Н.В., Касьянов П.О. Метод сингулярних збурень для нелiнiйних еволюцiйних включень ІІ порядку з операторами Вольтерри// Нелінійні коливання. – 2009. – т. 12, № 1. – С. 27-43.
* П.О. Касьянов, Н.В. Задоянчук, В.В. Ясинский Периодические решения для класса нелинейных эволюционных уравнений гиперболического типа // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – №5. – С. 118-128.
* Н.В. Задоянчук, П.О. Касьянов Анализ и управление дифференциальным включением второго порядка с +-коэрцитивным демпфированием // Кибернетика и системный анализ. – 2010. – №2. – С. 152-160.

Хоббі: співи, спорт, мистецтво, література.

 

Науковий співробітник

Olga P Kogut.JPG


Когут Ольга Петрівна


Кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»

Кабінет: 311–6
Тел: +380 44 406 8479
E-mail: надіслати повідомлення

Освіта: 2001-2006 рр. — студентка механіко-математичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (спеціальність «Статистика»);
2006-2009 рр. — аспірантка ННК «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» НАН України та МОН України (науковий керівник — член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. В.С.Мельник);
2007-2010 рр. — навчання на факультеті післядипломної освіти Дніпропетровської державної фінансової академії (спеціаліст, спеціальність «Фінанси»);
29.10.2010 р. — захистила дисертацію «Якісний аналіз одного класу оптимізаційних задач для нелінійних еліптичних систем» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Наукова діяльність: основним напрямком досліджень є якісний аналіз одного класу задач оптимального керування в коефіцієнтах головної частини нелінійних еліптичних рівнянь та варіаційних нерівностей.

Основні публікації:
* В. О. Капустян, О. П. Когут О существовании оптимальных правлений в коэффициентах для нелинейной краевой задачи Неймана // Дифференциальные уравнения. – 2010. – т.46, №7. – С. 915-930.
* C. D'Apice, U. De Maio, O.P. Kogut On Shape Stability Of Dirichlet Optimal Control Problems In Coefficients For Nonlinear Elliptic Equations // Advances in Differential Equations. – 2010. – Vol. 15, №7-8. – P. 689-720.
* Kasyanov P.O., Капустян В.О., Когут О.П. Про розв’язність одного класу параметризованих операторних включень // Укр. мат. журн. – 2008. – т. 60, №12. – С. 1619-1630.
* Kasyanov P.O., Капустян В.О., Когут О.П. Властивості розв’язків класу параметризованих операторних включень // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2008. – №5. – С. 129-136.

Хоббі: садівництво, спорт

 

Провідний інженер


Горбань Наталія Володимирівна


Кабінет: 311–6
Тел: +380 44 406 8479
E-mail: надіслати повідомлення

Освіта: 1999-2005 рр. — студентка механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь;
з 2005 р. — аспірантка денної форми навчання механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукова діяльність: основним напрямком досліджень є глобальні атрактори нелінійних рівнянь та включень з частинними похідними в необмежених областях.

Основні публікації:
* O. M. Stanzhyts’kyi and N. V. Horban’ Global attractor for the autonomous wave equation in with continuous nonlinearity // Ukrainian Mathematical Journal. – 2008. – Volume 60, Number 2. – P. 299-309.
* A.N. Stanzhitsky, N.V. Gorban On the dynamics of solutions for autonomous reaction-diffusion equation in with multivalued nonlinearity // Український математичний вiсник. – 2009. - Том 6, № 2. – C. 235 – 251

Хоббі: література, спорт

 

Технік

Maryna A Zadoianchuk.JPG


Задоянчук Марина Анатоліївна


Кабінет: 311–6
Тел: +380 44 406 8479
E-mail: надіслати повідомлення

Освіта: Факультет кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (неповна вища освіта)

Хоббі: Спорт, література, танці