Касьянов Павло Олегович

Pavlo O Kasyanov.JPG

Доктор фізико–математичних наук, професор Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»

Відділ: Науково-дослідна лабораторія нелінійного аналізу диференціально-операторних систем

Посада: завідувач лабораторії

Кабінет: 311–6

Тел.: +380 44 406 8479

E-mail: надіслати повідомлення

Освіта: 1999-2005 рр. — студент механіко-математичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, (диплом магістра статистики з відзнакою, кафедра інтегральних та диференційних рівнянь);

2005-2006 рр. — аспірант кафедри інтегральних та диференційних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Дисертація: «Диференціально-операторні включення в банахових просторах з псевдомонотонними відображеннями» (науковий керівник — член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. В.С. Мельник);

2008-2010 рр. — докторант ННК «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «КПІ» НАН України та МОН України; Дисертація: «Диференціально-операторні включення та мультиваріаційні нерівності в нескінченновимірних просторах з відображеннями псевдомонотонного типу» (науковий консультант — академік НАН України, д.т.н., проф. М.З. Згуровський).

Наукова діяльність: основні напрямки досліджень:

-        нелінійний аналіз геофізичних процесів та полів;

-        багатозначний та нескінченновимірний аналіз;

-        нелінійні граничні задачі;

-        якісна теорія диференціальних рівнянь та включень.

Основні публікації: опубліковано у співавторстві 4 монографії та більше 60 наукових статей у провідних вітчизняних та іноземних фахових виданнях.

монографії:

  • P.O. Kasyanov, V.S. Mel'nik, V.V. Yasinskiy   Evolution inclusions and inequalities in Banach spaces with -pseudomonotone maps- K.:Naukova dumka, 2007. - 308p.
  • М.З. Згуровский, П.О. Касьянов, В.С. Мельник Дифференциально-операторные включения и вариационные неравенства в бесконечномерных пространствах. К.: Наукова думка, проект «Наукова книга», 2008. – 464 с.
  • M.Z. Zgurovsky, V.S. Mel’nik, P.O. Kasyanov Evolution Inclusions and Variation Inequalities for Earth Data Processing I. Heidelberg, Springer, 2011. – 247p.
  • M.Z. Zgurovsky, V.S. Mel’nik, P.O. Kasyanov Evolution Inclusions and Variation Inequalities for Earth Data Processing II. Heidelberg, Springer, 2011. – 274p.

наукові статті:

  • M.Z. Zgurovsky, P.O. Kasyanov, J. Valero Noncoercive evolution inclusions for Sk type operators // International Journal of Bifurcation and Chaos. –  Vol. 20, No. 9 (2010) P. 2823–2834
  • P.O. Kasyanov, V.S. Mel'nik, S. Toscano Solutions of Cauchy and periodic problems for evolution inclusions with multi-valued -pseudomonotone maps// Journal of Differential Equations. - Volume 249, Issue 6, 15 September 2010, Pages 1258-1287.
  • O.V. Kapustyan, P.O. Kasyanov, J. Valero Pullback attractors for a class of extremal solutions of the 3D Navier-Stokes equations // Journal of Mathematical Analysis and Applications. – Volume 373, Issue 2, 15 January 2011, Pages 535 – 547.
  • Pavlo Kasyanov, Valeriy Mel'nik, Anna Maria Piccirillo On some approximations and main topological descriptions for special classes of Banach spaces with integrable derivatives// Methods of Functional Analysis and Topology – 2008. – Vol. 14, № 3. – P. 255-270.
  • Задоянчук Н.В., Касьянов П.О. Метод Фаедо-Гальоркіна для еволюційних включень ІІ порядку з -псевдомонотонними відображеннями // Укр. мат. журн. – 2009. – т. 61, №2. – С. 195-213.

Хоббі: спорт, література.