Науковий відділ: «Чисельні методи оптимізації»

Завідуючий відділом


Остапенко Валентин Володимирович


Доктор фізико–математичних наук, професор Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»

Кабінет: 207–35
Тел: +380 44 406 8532
E-mail: надіслати повідомлення

Освіта: Національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет кібернетики.

Наукова діяльність: основні напрямки досліджень:
- теорія диференціальних ігор;
- опуклий аналіз;
- теорія багатозначних відображень;
- потоки в мережах;
- дослідження задач розподілу ресурсів;
- моделювання і розв‘язування прикладних задач методами теорії ігор та дослідження операцій.

Хоббі: історія, шахи, читання.

 

Науковий співробітник


Якуніна Ірина Львівна


Кандидат фізико–математичних наук, науковий співробітник Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»

Кабінет: 108–35
Тел: +380 44 406 8532
E-mail: надіслати повідомлення

Освіта: Національний університет імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет.

Наукова діяльність: основні напрямки досліджень:
- теорія диференціальних ігор;
- опуклий аналіз;
- дослідження задач розподілу ресурсів.

Хоббі: читання, психологія, танці, мандри, кіно, малювання.

 

Старший науковий співробітник


Александрова Валентина Михайлівна


Кандидат фізико–математичних наук, доцент Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»

Кабінет: 207–35
Тел: +380 44 406 8532
E-mail: надіслати повідомлення

Освіта: Московський фізико-технічний інститут (державний університет) (МФТІ), факультет управління та прикладної математики (ФУПМ).
Дисертація: «Чисельні методи розв’язання скінченновимірних варіаційних нерівностей»

Наукова діяльність: основні напрямки досліджень:

- чисельні методи оптимізації;
- скінченновимірні варіаційні нерівності;
- прикладна математика.

Хоббі: музика.

 

Старший науковий співробітник


Кірік Олена Євстафіївна


кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Кабінет: 205–35
Тел.: +380 44 406 8168
E-mail: надіслати повідомлення

Освіта та професійна діяльність: освіта вища, закінчила факультет прикладної математики та механіки Львівського університету ім. І.Франка за спеціальністю «прикладна математика», кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

З 1979 року, після закінчення університету, навчалася в аспірантурі Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України (м. Київ), де залишилася працювати після захисту дисертації. З 1982р. — молодший, науковий, старший науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. З 1996р. — старший науковий співробітник Інституту прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти України, з 2000 року — вчений секретар Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» НАН та МОН України. Кандидат фізико-математичних наук (1984р.), має вчене звання старшого наукового співробітника (1993р.).
Займається широким колом питань, пов’язаних з науково-організаційною роботою, сприянням міжнародній діяльності Інституту, інтеграції освітньої та наукової роботи.

Наукова робота: адміністративну діяльність поєднує з науковою роботою в галузі теорії та методів оптимізації. Наукові інтереси пов’язані з розробкою чисельних методів математичного програмування, зокрема з розв’язанням задач великої розмірності, що виникають в економіці та управлінні; чисельним аналізом математичних моделей складних систем; задачами оптимального управління енергетичними системами.
Учасник багатьох міжнародних наукових конференцій. Була виконавцем та відповідальним виконавцем 16 науково-дослідних проектів. Роботи пов’язані з оптимізацією функціонування газотранспортних систем були представлені на Міжнародних виставках нафто — та газообладнання, внесені в каталог програмних продуктів «Software of Ukraine».
Автор більше ніж 80 наукових праць, має авторське свідоцтво на комп’ютерну систему розрахунку газових мереж. Член Європейського товариства оптимізаторів EUROPT. Нагороджена відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2008 р.). Займається залученням до наукової роботи студентів в рамках виробничої практики, а також виконання курсових та дипломних робіт.