НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС „ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ” (ННК “ІПСА”) НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ „КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

03056, Київ 56, просп. Перемоги 37, корп. 35

т./факс 204-8447, т. 204-8142

iasa.kpi.ua, e-mail: ipsa@kpi.ua

О Г О Л О Ш У Є К О Н К У Р С

на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу прикладного нелінійного аналізу ННК “ІПСА”.

Вимоги - доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня з відповідного наукового напряму

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Перелік учасників конкурсу: 11.10.2021
Прізвище, ім'я, по батькові: Осауленко Вячеслав Миколайович
Дата народження: 31.12.1992
Освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення: Магістр, НТТУ КПІ 2015
Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги 37, корп.35, відділ кадрів, кімната 220. Довідки за телефоном (044) 204-81-48, galmarch@ukr.net, провідний фахівець Марченко Галина Костянтинівна.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі — наукові праці), зокрема, опублікованих:
  • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;
  • у наукових виданнях інших держав;
  • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.
 8. Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

  Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

  • патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
  • монографії (розділи у колективних монографіях);
  • посилання на наукові онлайн-профілі;
 9. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

У разі подання документів, визначених підпунктами 1 — 8 пункту 11 цього Порядку, на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

Завантажити