Петренко Анатолій Іванович

Доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук, завідувач відділом інформаційних ресурсів та кафедри системного проектування ННК «ІПСА»

Кабінет: 205–26

Тел: +380 44 280 9046

E-mail: надіслати повідомлення

Освіта та діяльність: Анатолій Іванович народився 3 листопада 1935 р. у с. Війтовці Волочиського району Хмельницької області. Закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут у 1957 році і з  того часу протягом 52 років працює в НТУУ»КПІ»: асистентом (1957-62 рр.), старшим викладачем (1962-63 рр.), доцентом (1963-70 рр.), професором (1970-71 рр.), проректором "КПІ" з наукової роботи (1971-1974 рр.), завідуючим кафедрою (з 1971 р.), керівником відділу інформаційних ресурсів Інституту прикладного системного аналізу (з 2006 р.) НАНУ і МОНУ. Захистив кандидатську (1961 р.) і докторську (1969 р.) дисертації у Московському енергетичному інституті. В 1971 році здобув наукове звання професора.

Наукова діяльність: проф. А.І. Петренко є одним із засновників у країні нових напрямків в інформатиці, пов’язаних із створенням комп’ютерних систем проектування і впровадженням грід-технологій. Ним запропоновані, досліджені та запроваджені методи моделювання технічних нелінійних об’єктів, методологія та принципи організації програмно-технічних комплексів проектування в середовищі Інтернет та їх адаптації до реальних завдань різних класів та інше. Проф. А.І. Петренко створив наукову школу у галузі САПР, підготував 54 кандидати та 5 докторів технічних наук, надрукував 410 наукових робіт, серед яких 28 монографій, підручників та учбових посібників, 15 брошур, 44 винаходи і 2 патенті.

Три монографії  опубліковані за кордоном, зокрема монографії «ALLTED — a Computer-Aided Engineering System for Electronic Circuit Design» у Австралії (1997 р.), «Algorithmic analysis of electronic circuits» у США (1975 р.) і підручник «Basic of Computer-Aided Design» у Болгарії (1986 р.). На книжках автора «Основи теорії електронних схем»  (співавт. Сігорський В.П., Київ, Техніка, 1968 і 1971рр.), «Алгоритми аналізу електронних схем» (співавт. Сігорський В.П., Київ, Техніка, 1970 р. та Москва, «Радянське Радіо», 1976 р.), «Основи автоматизації проектування» (Київ, Техніка,1982 р.), «Основи побудови систем автоматизованого проектування» (співавт. Семенков О.І., Київ, Вища школа,1984 і 1985 рр.), «Табличні методи аналізу електронних схем» (співавт.Тімченко А.П., Власов.А.І., Київ, Вища школа,1978 р.), «Чисельні методи в інформатиці» (співав. Фельдман Л.П., Дмитрієвна О.А.,Київ, ВНУ, 2006 р.), «Вступ до Grid-технологій в науці і освіті» (Київ, «Політехніка, 2008 р.) та багатьох інших навчалось не одне покоління інженерів інформаційної техніки в Україні.

Проф. Анатолій Іванович Петренко — Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1986 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1997 р.), ад’юнкт-професор Мічиганського Державного Університету(США), Почесний професор Середньо-Південного Університету Китаю, почесний член (Fellow) Інституту електро-інженерів (IEE) і сертифікований інженер (CEng) Великобританії, Голова спеціалізованої ради по присудженню наукових ступенів доктора технічних наук. Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1986), медаллю Польщі «Medal Komicji Edukacji Narodowej» (1998), медаллю Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2005).

Проф. А.І. Петренко стажувався  в Англії і отримав Диплом Імперського коледжу Лондонського університету, працював експертом ЮНЕСКО в Індії, запрошувався для читання лекцій і наукової роботи до 12 країн, включаючи США, Англію, Канаду, Італію, Німеччину, Австрію, Австралію, Гонг-Конг, Республіку Корею та Китай. Довідка про нього включена до світових довідників  «Who’s is who?» та «International Book of Honor»(з1995р.).

Як науковий керівник забезпечує функціонування Центру суперкомп’ютерних обчислень НТУУ «КПІ», де функціонує один з найпотужніших суперкомп’ютерів України, виконання проектів Державної програми ІКТ на 2006-2010 рр. і Державної програми з впровадження грід-технологій на 2009-2013рр.