Комп’ютерні науки

Вже кілька років існує науковий напрямок «комп’ютерні науки», під яким розуміють активне використовування комп'ютерів у науці, техніці, бізнесі, охороні здоров'я і багатьох інших видах людської діяльності шляхом розробки алгоритмічного і програмного забезпечення для широкого кола практичних додатків; для структуризації, менеджменту та обробки різної інформації; для комп'ютеризації наукових досліджень і проектування, підвищення інтелекту комп'ютерних систем; для створення засобів комунікації і засобів розваг; для пошуку і збору інформації, необхідної для вибраної специфічної мети і так далі.

Комп’ютерні науки надають величезні можливості для успішної кар'єри, а ті, хто працює в області комп’ютерних наук, відіграють панівну роль у формуванні сучасного інформаційного суспільства. Важливо те, що галузь комп’ютерних наук у всьому світі привертає найздатніших студентів з різних верств населення, що у свою чергу дозволяє підготувати з них знаючих і відповідальних професіоналів, вчених і інженерів.

Комп'ютерні науки охоплюють широке коло питань від теорії обчислень до програмування. Досвід провідних країн і власний досвід кафедри СП показує, що фахівці комп'ютерних наук успішно використовуються у таких трьох напрямах:

    • Розроблення і впровадження програмного забезпечення. Фахівці запрошуються на перспективні штатні посади програмістів. Їм доручають координацію робіт інших програмістів, менш обізнаних з новими підходами до програмування.
    • Пошуку і розроблення нових шляхів і напрямів використовування комп'ютерів. Досягнення в областях створення комп'ютерних мереж, баз даних і знань, дружнього інтерфейсу людина - комп'ютер дозволили створити Web-сервіс і мережу Інтернет . У даний час дослідники працюють над тим, щоб побудувати всесвітню Grid-мережу для сумісного використання обчислювальних потужностей та сховищ даних. Grid дозволяє вийти за рамки простого обміну даними між комп’ютерами і зрештою перетворити їхню глобальну мережу на свого роду гігантський віртуальний комп’ютер, доступний у режимі віддаленого доступу з будь-якої точки, незалежно від місця розташування користувача.
    • Розроблення дієвих шляхів рішення задач комп’ютеризації . Наприклад, фахівці комп'ютерних наук розробляють зараз ефективні засоби запам'ятовування інформації в базах даних, передачі даних по комп'ютерним мережам і відображення складної інформації. Їх теоретична фундаментальна підготовка дозволяє їм знаходити краще з можливих рішень, їх знання алгоритмів допомагає розробити нові підходи, які забезпечують кращу функціональність і продуктивність створюваних об'єктів або систем.

Чим глибше буде фундаментальна і спеціальна підготовка фахівців у вузі, тим ефективніше і більш творчо вони працюватимуть потім. Тому треба тільки радіти, що в ІПСА чи на ФІОТ студенти можуть отримують більш досконалу математичну підготовку.

Навчальна програма підготовки бакалаврів комп’ютерних наук

Навчальна програма підготовки бакалаврів комп'ютерних наук, що здійснюється, базується на міжнародних стандартах, а саме: на навчальній програмі Computing Curricula 2004, підготовленій спільно міжнародними асоціаціями: Асоціацією з Обчислень (ACM), Асоціацією з Інформаційних Систем (AIS) та Комп'ютерним Співтовариством (IEEE-CS).

Навчальна програма кафедри не сфокусована лише на дисциплінах з комп’ютерних технологій (зокрема програмування). Завдяки наявності посилених курсів з математики і системотехніки гарантує отримання студентами широких знань, умінь в області сучасних обчислювальних засобів та інформаційних технологій. Це полегшує можливості мобільності студентів між тисячами університетів світу, де реалізовані подібні навчальні програми, починаючи від Каліфорнійського університету в Берклі і Массачусетського Технологічного інституту (США) до Університету наук і технологій в Поханзі (Південна Корея).

Підготовка студентів здійснюється на міждисциплінарній основі шляхом об'єднання компонентів інженерії і науки при розв'язанні задач комп'ютеризації і створенні комп'ютерних додатків.