SA&RMG

Студентська наукова спілка System Analysіs & Rіsk Management Group (SARM Group)  — організація, діяльність якої побудована на добровільних засадах  і самоорганізації. Це —  спілка однодумців, студентів, які з власної ініціативи займаються вивченням і дослідженнями в області керування ризиками, інвестицій, системного аналізу та моделювання.

Організація була створена групою студентів в 2003 році, як реакція на потреби ринку професіоналів в області фінансової аналітики. Зараз вона стала інтелектуальним середовищем  для розвитку і практичного застосування ідей та методів системного аналізу на практиці.

Концепція створення такої спілки полягає у тому, що члени організації повинні мати не просто фундаментальну базу знань, але й мати змогу навчитись  оперувати  цими знаннями для вирішення конкретних практичних проблем.

Випускники SARM Group працюють в аналітичних відділах практично всіх передових  банків й інвестиційних компаній,що працюють в Україні: Ernst & Young, Deloіtte, Трійка Діалог, Альфа Банк, БТА Банк, Райффайзен, ERSTE Bank, Dragon Capіtal, Укрсоцбанк та ін. Таким чином, підвищуючи власний професійний рівень, попередні покоління учасників SARM Group діляться надбаним досвідом з молодим поколінням, проводять семінари і забезпечують спадковість в організації.

Банківська система активно співпрацює з цією спілкою,оскільки SARM Group  працює під керуванням наглядової ради, створеної зі співробітників 14–ти банків. Також представники банків читають лекції, приймають іспити і беруть участь в організації практики.