Системи штучного інтелекту

Фахівці з цієї спеціальності отримують кваліфікацію системного аналітика у сфері  інтелектуальних технологій та систем штучного інтелекту.  Теоретична підготовка фахівців, окрім традиційних математичних курсів для студентів ІПСА - математичного аналізу , алгебри та геометрії , дискретного аналізу, теорії ймовірностей та математичної статистики, базується на курсах дослідження операцій, теорії прийняття рішень та системному аналізі. Ці курси формують світогляд майбутніх аналітиків у сфері інтелектуальних технологій. Спеціальну  підготовку  студентів забезпечують такі дисципліни, як Основи проектування систем штучного інтелекту, Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, Інтелектуальний аналіз даних та знань (системи і методи Data mining), Когнітивне моделювання, Системи розпізнавання образів, Нечіткі моделі та методи в інтелектуальних системах, Байєсівські мережі та дерева рішень, Мультиагентні системи, Роботи та робототехнічні системи, Менеджмент знань. Важливу складову спеціальної підготовки фахівців в області систем штучного інтелекту становлять сучасні інформаційні комп’ютерні технології. Цю складову забезпечують такі дисципліни, як Архітектура обчислювальних систем, Комп’ютерні мережі, Інтелектуальні мережі, Інформаційні комп’ютерні технології, Проектування інформаційно-комп’ютерних технологій та систем. Основні напрями діяльності випускників спеціальності – розробка та впровадження інтелектуальних технологій та систем у сфері економіки та фінансів, розробка та застосування систем розпізнавання образів та класифікації в різних галузях промисловості, впровадження методів інтелектуального аналізу даних та знань в економіці та фінансовій сфері, проектування та впровадження інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в економіці, бізнесі та фінансовій сфері.