Системний аналіз і управління

Фахівці цієї спеціальності є «системними аналітиками» в складних системах різної природи (економічних, фінансових, соціальних, політичних, технічних, адміністративних, екологічних).

Системний аналітик — це фахівець, здатний розробити проект вирішення поставленої проблеми незалежно від сфери діяльності. Робочим інструментарієм системного аналітика є моделювання, методи оптимізації та дослідження операцій, методи сталого розвитку, техніка прогнозів і ризиків, теорія керування і прийняття рішень, теорія ігор та конфліктів, експертне оцінювання та ін. Вивченню цього інструментарію та вмінню ним користуватися в ННК «ІПСА» приділяється значна увага. Математичне забезпечення при підготовці системних аналітиків характеризується багатством і різноманіттям математичних методів, які вивчаються у курсах математичного аналізу, алгебри і геометрії, диференційних рівнянь, дискретної математики, функціонального аналізу, теорії ймовірностей та математичної статистики, математичної логіки та теорії алгоритмів, рівнянь математичної фізики, випадкових процесів, теорії автоматів і формальних мов обчислювальних методів.

Програмні комплекси системного аналізу реалізуються на операційних системах Unix, Windows-NT, мовах програмування C, C++, Java, реляційних та об’єктно-орієнтованих системах управління базами даних (СУБД).

Для поглибленого вивчення окремих напрямів у методології системного аналізу в ННК «ІПСА» введені такі спеціалізації:

— «Системний аналіз фінансового ринку» — за спеціалізацією студенти при підготовці отримують знання з фінансової математики, корпоративних фінансів, моделювання економічних систем, статистичного аналізу економічних процесів, методів прогнозування в макроекономіці і фінансовій сфері, менеджменту ризиків.

— «Системний аналіз у менеджменті проектів» — за спеціалізацією студенти отримують знання з основ теорії управління великими бізнес-проектами, систем підтримки прийняття рішень у менеджменті проектів, інструментальних засобів SAP, моделюванню бізнес-процесів.

— «Системні дослідження сталого розвитку і державного управління» — студенти вивчають елементи теорії катастроф, моделювання сталого розвитку, стратегічне управління в умовах сталого розвитку, глобальні ризики для сталого розвитку, основи державного управління.