Системне проектування

Посеместровий розподіл предметів

Фундаментальна і всебічна підготовка дозволяє випускникам кафедри після бакалаврської підготовки впевнено себе відчувати при виборі напрямку подальшого навчання в магістратурі чи на кафедрах СП і ММСА ІПСА, чи на інших кафедрах НТУУ «КПІ», чи в іноземних університетах. У свою чергу, кафедра СП може прийняти на магістерську підготовку тих, хто отримав ступінь бакалавра на інших кафедрах НТУУ «КПІ» чи в інших університетах, але хоче отримати науковий фах з напрямків науково-дослідницької роботи кафедри і пройшов вступні випробування.

 

Системне проектування

Фахівці цієї спеціальності є «системними інтеграторами», які володіють загальною методологією проектування і здатні створювати апаратно-програмні комп’ютерні системи і чисто програмні великі комплекси різного призначення, вміло застосовуючи сучасні комп’ютерні технології (математичне моделювання, бази даних та знань, комп’ютерні мережі, експертні системи та системи прийняття рішень, мультимедіа інформаційні технології, інформаційні ресурси мережі Internet) на всіх етапах індивідуального чи колективного оптимізаційного проектування та розробки, а саме: попереднього дослідження, вибору принципів дії, розробок ескізного та технічного проектів, всебічного інженерного аналізу і оптимізації проекту, підготовки конструкторської документації та керуючої інформації для автоматизованих виробництв.

Таким чином, системне проектування – це синтетична дисципліна, складовими якої є інші сучасні інформаційні технології, включаючи управління великими проектами. Так, технічне забезпечення системного проектування базується на використанні комп’ютерних мереж і телекомунікаційних технологій, при цьому використовуються робочі станції та персональні комп’ютери, кластери та мейнфрейми. Математичне забезпечення системного проектування відрізняється багатством і різноманіттям вживаних методів обчислювальної математики, статистики, математичного програмування, дискретної математики, штучного інтелекту. Програмні комплекси системного проектування належать до найбільш складних сучасних програмних систем, заснованих на операційних системах Unix, Windows- NT, мовах програмування C, C++, Java та інших сучасних CASE- технологіях, реляційних і об’єктно-орієнтованих системах управління базами даних (СУБД), стандартних відкритих системах обміну даними в комп’ютерному розподіленому середовищі.

Група магістрів кафедри задіяна в розробці теоретичних і практичних засад створення і провадження технології ХХІ-го століття – Grid, яка забезпечує сумісний доступ до комп’ютерних ресурсів (які змінюються від файлів і даних до комп'ютерів, сенсорів і мереж ), реалізує різноманітні режими їх використання, забезпечує суворий контроль, управління і організацію системи безпеки; підтримує гетерогенність мережі , баланс навантаження на обчислювальних вузлах та інше.