Системні науки та кібернетика

Рік заснування:

2010

Проблематика:

Збірник публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із системними науками та кібернетикою. Провідні тематичні розділи журналу:

 • методи обробки інформації;
 • прикладні методи системного аналізу;
 • проектування кібернетичних систем;
 • системні дослідження;
 • математичне і програмне забезпечення;
 • системи підтримки прийняття рішень;
 • комп’ютерні системи та мережі;
 • розв’язування задач оптимізації математичної кібернетики;
 • теорії управління та обчислювальної математики;
 • математичне моделювання та прогнозування економічних, технічних, екологічних і соціальних процесів;
 • аналіз процесів і систем в умовах ризиків.

Періодичність:

Мінімум 2 рази на рік

Мова видання:

Українська, російська, англійська

Засновники:

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» МОН та НАН України та факультет інформатики та обчислювальної техніки НТУУ «КПІ»

Головний редактор:

доктор технічних наук, професор Віктор Демидович Романенко

Заступник головного редактора:

доктор технічних наук, професор Олександр Анатолійович Павлов

Відповідальний секретар:

кандидат фізико-математичних наук Олександр Вікторович Стусь

Члени редколегії:

д.т.н., проф.  П.І. Бідюк ; д.ф.-м.н., проф. Ю.В. Богданський; д.ф.-м.н., проф. В.Г. Бондаренко; д.ф.-м.н., проф. В.В. Булдигін; д.т.н., проф. В.Я. Данілов; д.т.н., проф. Ю.П. Зайченко; д.ф.-м.н., проф. О.С. Макаренко; д.т.н., проф. Н.Д. Панкратова; д.т.н., проф. А.І. Петренко; д.ф.-м.н., проф. А.Ю. Пилипенко; д.т.н., проф. В.М. Подладчиков.

Адреса редакції:

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» МОН та НАН України

Адреса:  проспект Перемоги, 37, корп. 35, Київ, Україна, 03056

Тел.: +380 44 454 9651

E-mail:  надіслати повідомлення

URL: http://iasa.kpi.ua

 

Правила оформлення статей (pdf). Приклад анотації (pdf). Приклад контактної інформації (pdf).

Ознайомитись із матеріалами першого видання: «Системні науки та кібернетика» — №1, 2010

Log in
Forgot your password?