Системний аналіз фінансового ринку

Системний аналіз фінансово ринку - це сукупність наук, які вивчають складну систему взаємовідносин і взаємозв'язків, що складаються в реальному грошовому обороті. Вони обслуговують різні сфери суспільного життя. Висока динамічність процесів, що протікають на ринку, обумовлює необхідність комплексного розгляду ринку фінансових послуг. Широко використовується системний підхід і розробка необхідного понятійного апарату, методологічного інструментарію. Дуже актуальним і цікавим для торгівлі на фондовому ринку є застосування новітніх технологій штучного інтелекту.

У цієї спеціалізації студенти освоюють методи математичного моделювання економічних об'єктів і процесів, знаходження та аналізу невідомих рішень математичних моделей. Фінансовий аналіз має інтегрований і міждисциплінарний характер. Пов'язаний з економічними та управлінськими науками, він висуває особливі вимоги до методики викладання та до бази знань студентів. Для повного засвоєння концепцій та набуття практичних навичок в аналізі фінансових ринків ми надаємо якісну математичну освіту, навчаємо ефективному володінню комп'ютерними і програмними засобами, основам теорії управління, ризик-менджменту і багато чому іншому.