Наукові напрямки

Перелік магістерських наукових напрямків та тем магістерських дисертацій

«Cистемний аналіз і управління»:

1. Стратегічне планування та системне управління сталим розвитком міст України, великих підприємств, галузей економіки на основі технологічного передбачення;

2. Оцінювання сукупності загроз для національної безпеки і розроблення сценаріїв уникнення критичних ситуацій (мережа ситуаційних центрів);

3. Системи прийняття рішень за умов техногенних і природних катастроф;

4. Розробка методології системного аналізу, методів і засобів системної математики для розв’язання широкомасштабних міждисциплінарних завдань в різних галузях народного господарства країни;

5. Розвиток теорії нелінійного та багатозначного аналізу, нелінійних диференціально-операторних рівнянь, включень і варіаційних нерівностей, методів нескінченновимірного аналізу, теорії та методів оптимізації, теорії ігор;

6. Розробка і дослідження методів математичного моделювання, адаптивного прогнозування та мінімізації ризиків процесів фінансового ринку на основі принципів системного аналізу;

7. Ідентифікація динамічних систем;

8. Інформаційний менеджмент. Стратегічний менеджмент. Автоматизація бізнес-процесів.

 

«Інтелектуальні системи прийняття рішень»:

1. Інтелектуальні технології аналізу, прогнозування та оптимізації в макроекономіці, бізнесі та фінансовій сфері;

2. Моделювання, аналіз та оптимізація характеристик та структур комп’ютерних мереж з перспективними телекомунікаційними технологіями;

3. Розробка та дослідження інформаційних систем.

 

«Інформаційні технології проектування»:

1. Дослідження семантичних Грід-сервісів інтелектуальної обробки даних для підтримки сучасної e-науки;

2. Дослідження розподілених інтелектуальних середовищ;

3. Дослідження і впровадження засобів розв’язання задач комплексного проектування складних технічних об’єктів (на прикладі мікросистем) на базі вітчизняних суперкомп’ютерних систем.

Вхід
Ви забули пароль?