Магістр. Правила прийому та подача документiв

Одна з основних задач Навчально-науково комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» — це підготовка нової генерації системних аналітиків, висококваліфікованих кадрів, здатних вирішувати складні міждисциплінарні проблеми розвитку держави.

Вступ регламентується правилами прийому КПІ ім. Ігоря Сікорського:Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році.

Проведення освітньої діяльності в ННК «ІПСА» з підготовки магістрів здійснюється за спеціальностями:

124 «Системний аналіз», освітні програми:

122 «Комп’ютерні науки» , освітні програми:

Фахове випробування
Іноземна мова у формі ЄВІ 30 червня 2021 року (ЄВІ – Єдиний вступний іспит – це тестування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови)

Конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = 0.25*П1 + 0.75*П2 + RA,

 • П1 – результат ЗНО з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),
 • П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
 • RA = 2RA + 2RT,
 • RT – складова творчих досягнень (не більше ніж 5 балів),
 • RA – академічна складова в п’ятибальній системі:
  • 95 - 100 (A) – 5 балів;
  • 85 - 94 (B) – 4,5 балів;
  • 75 - 84 (C) – 4 бали;
  • 65 - 74 (D) – 3,5 балів;
  • 60 - 64 (E) – 3 бали;
  • 31 - 59 – 2,5 бали;
  • 01 - 30 – 2 бали

Спеціальність Освітня програма, назва ОНП, місць ОПП денна, місць ОПП заочна, місць
122 Комп'ютерні науки Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання 4 20 0
122 Комп'ютерні науки Системи і методи штучного інтелекту 3 20 0
124 Системний аналіз Системний аналіз і управління 0 14 0
124 Системний аналіз Системний аналіз фінансового ринку 0 25 0

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
 • диплом бакалавра (оригінал та копії);
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії);
 • чотири фотографії;
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії).

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, за кошти фізичних та/або юридичних осіб - до 30 заяв. Для участі в конкурсі потрібно зареєструватись та скласти ЄВІ (Єдиний вступний іспит – це тестування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови). Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня 2021 року зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня 2021 року включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 24 липня по 30 липня 2021 року включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного факультету чи інституту

Подія Дата та час
Реєстрація для складання ЄВІ з іноземної мови 11 травня – 03 червня 2021 року
ЄВІ з іноземної мови 30 червня 2021 року
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 15 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань
23 липня 2021 року
Вступні випробування згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії 24 липня - 30 липня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня 2021 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 07 серпня 2021 року
о 18:00
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються
за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше 14 серпня 2021 року
о 13:00
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням не пізніше 12 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників: за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 19 серпня 2021 року

!!! У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни !!!

Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського: сторінка ІПСА

 • телефон гарячої лінії: +38 (063) 363-92-60
 • з 1 березня 2021 року гаряча лінія відбіркової комісії ІПСА працює у понеділок - четвер з 20:00 до 23:00, у неділю з 18:00 до 21:00, п'ятниця та субота - вихідні