Інтернет-середовище ІПСА

Назва сайту URL

Офіційний портал

1 Офіційний портал Інституту http://iasa.kpi.ua

Навчальні факультети

1 Кафедра математичних методів системного аналізу (ММСА) http://mmsa.iasa.kpi.ua
2 Кафедра системного проектування (СП) http://cad.kpi.ua
3 Факультет другої вищої та післядипломної освіти http://drugaosvita.iasa.kpi.ua
4 Факультет курсової підготовки http://course.iasa.kpi.ua
5 Цетрально-східно-європейський інститут зі сталого розвитку (CEEISD) http://ceeisd.ipsa.kpi.ua

Студентські ініціативи

1 Студентський портал Інституту http://studsovet.iasa.kpi.ua
2 Внутрішня академічна мережа Інституту http://socnet.iasa.kpi.ua
3 Студентський журнал «ІПСухА» http://ipsuha.iasa.kpi.ua
4 IASA Photo Club http://photoclub.iasa.kpi.ua
5 Відеощоденник «ЛЕЖЕ» http://lege.iasa.kpi.ua
6 IASA Mafia Club http://mafiaclub.iasa.kpi.ua
7 Сайт студентської науки Інститута
http://science.mmsa.iasa.kpi.ua

Наукові підрозділи

1 Світовий центр даних http://wdc.iasa.kpi.ua
2 Національна українська мережа GRID http://grid.iasa.kpi.ua
3 Центр суперкомп'ютерних обчислень http://hpcc.iasa.kpi.ua
4 Міжнародна конференція «САІТ» http://sait.iasa.kpi.ua
5 Журнал «Системні дослідження та інформаційні технології» http://journal.iasa.kpi.ua
6 Мережева академія Cisco ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» http://cisco.iasa.kpi.ua
7 Лабораторія SAS http://sas.iasa.kpi.ua
8 Кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» http://unesco.iasa.kpi.ua
9 Сайт  моделювання Allted http://allted.iasa.kpi.ua

Community

1 Клуб випускників Інституту http://alumni.iasa.kpi.ua
2 Сторінки викладачів http://tutor-name.iasa.kpi.ua
3 Сайт к.т.н., доц. О.М. Селіна http://oselin.iasa.kpi.ua
4 Сайт доц. І.Я. Спекторського http://spect.mmsa.iasa.kpi.ua
5 Сайти викладачів кафедри СП http://telef.iasa.kpi.ua/teacher
Log in
Forgot your password?