Наука

iasa_logo

Інститут проводить фундаментальні та прикладні дослідження в галузі методології системного аналізу складних об'єктів і процесів соціального, економічного, еколого-економічного та технологічного спрямувань; сценарного аналізу, прогнозування та передбачення поведінки складних систем з урахуванням багатофакторних ризиків, прийняття рішень у таких системах при нестачі інформації; теорії оптимального управління та диференційних ігор; методів нелінійного аналізу й оптимізації; теорії нескінченновимірних динамічних систем; методів оцінювання і управління нелінійними системами з розподіленими параметрами; керованих марківських процесів, теорії інформаційно аналітичних систем та управління великими базами даних, сучасних методів рішення погано обумовлених і жорстких нелінійних задач математичного моделювання складних технічних об'єктів, методів паралельних обчислень в розподілених программно-технічних комплексах; використання Інтернет як середовища спільного оптимального комп'ютерного проектування фахівцями різних організацій та країн.

Основні наукові дослідження інституту дозволяють забезпечити:

Log in
Forgot your password?