Проекти 2007

Звіти наукових проектів виконаних в 2007 році:

1. «Розробка та дослідження теоретичних основ методології сценарного аналізу» — керівник М.З. Згуровський (завантажити icon_small_pdf.gif);

2. «Прогнозування еволюції макроекономічних та соціальних процесів на основі трансформування офіційної статистичної інформації» — керівник В.С. Мельник (завантажити icon_small_pdf.gif);

3. «Розробка методів і алгоритмів аналізу та оптимального керування нелінійними сингулярними системами» — керівник В.С. Мельник (завантажити icon_small_pdf.gif);

4. «Розробка методів аналізу, оцінювання та оптимального керування нелінійними нескінченновимірними динамічними системами за умов невизначеності» — керівник В.С. Мельник (завантажити icon_small_pdf.gif);

5. «Розробка математичних моделей та алгоритмів керування потоками у мережах з різними законами збереження» — керівник В.В. Остапенко (завантажити icon_small_pdf.gif);

6. «Чисельно-аналітичне моделювання ігрових та оптимізаційних процесів різної природи» — керівник В.В. Остапенко (завантажити icon_small_pdf.gif).

7. «Розробка на основі системного аналізу та теорії ігор нових методів розподілу та керування обмеженими ресурсами» — керівник В.В. Остапенко (завантажити )

Log in
Forgot your password?