Розробка та дослідження теоретичних основ методології сценарного аналізу

Науковий керівник проекту — академік НАНУ М.З. Згуровський.

Пропонується теоретичне обґрунтування та розробка методології сценарного аналізу як інструментарію технологічного передбачення, який допомагає приймати рішення в сфері наукової та технологічної політики як на національному чи регіональному рівні, так і на рівні окремих галузей виробництва, великих організацій та компаній. Для вирішення цієї проблеми необхідно розробляти науково обґрунтовані підходи, прийоми та методи якісного аналізу в задачах технологічного передбачення, створювати методи та принципи моделювання сценаріїв майбутніх подій та практичних процедур експертного оцінювання, розробляти системну методологію застосування методів якісного аналізу в розробці майбутніх сценаріїв поведінки складних систем різної природи (соціальних, економічних, технічних, екологічних та ін.), що функціонують під впливом суттєво нелінійних явищ на всіх етапах життєвого циклу з урахуванням взаємних впливів та зв’язків між ними, суттєвих невизначеностей та багатофакторних ступенів та рівнів ризику.

В результаті виконання Проекту будуть розроблені нові теоретичні та методологічні основи методології системного аналізу в задачах технологічного передбачення з урахуванням нових принципів експертного оцінювання та оцінюванням вірогідності методів якісного аналізу, що надасть можливість гарантованого отримання достовірних сценаріїв майбутнього в науково-технологічній та інноваційній діяльностях; з залученням нових принципів будуть створені інформаційно-експертні системи як інструментальні засоби для підтримки прийняття рішень при виконанні комплексу робіт з технологічного передбачення.

Буде підготовлено аналітичний звіт для Уряду України, керівних органів галузей промисловості та великих підприємств, для яких був проведений комплекс робіт з технологічного передбачення з метою виробки рекомендацій та стратегії інноваційного «проривного» розвитку цих галузей промисловості та підприємств.


Log in
Forgot your password?