Розробка на основі системного аналізу та теорії ігор нових методів розподілу та керування обмеженими ресурсами

Науковий керівник проекту — професор В.В. Остапенко.

Робота присвячена математичному моделюванню процесів у сфері екології та соціології, та розробці нових методів теорії ігор. Екологічні та соціологічні проблеми тісно пов’язані між собою, а їх розв’язання потребує системного підходу. Пропонується ігровий підхід, який дозволяє врахувати цілі різних соціальних груп. Екологічні моделі базуються на задачах керування потоками у мережах складної структури. Розробляються нові методи знаходження оптимального керування з урахуванням екологічних проблем, які спираються на підходи теорії ігор.

Розробка може бути впроваджена в процесі моделювання боротьби різних партій за електорат, промислових фірм за ринки збуту, оцінки впливовості фракцій парламенту з урахуванням їх чисельності.

 

Log in
Forgot your password?