Навіґація
 

Проекти 2008

Звіти наукових проектів виконаних в 2008 році:

1. «Розробка інформаційної платформи сценарного аналізу як базового інструментарію технологічного передбачення» — керівник М.З. Згуровський (завантажити icon_small_pdf.gif);

2. «Системне управління безпекою та працездатністю складних технічних систем в умовах багатофакторних ризиків» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);

3. «Методи та засоби паралельного скорочення розмірів моделей над великих RLC схем» — керівник А.І. Петренко (завантажити icon_small_pdf.gif);

4. «Створення багаторівневої комп'ютерної технології навчання з використанням мережі Інтернет для індивідуальної професійної орієнтації слухачів з особливими вадами» — керівник А.І. Петренко (завантажити icon_small_pdf.gif);

5. «Системні дослідження моніторингових засобів технічної діагностики природних та будівельних об'єктів в складних умовах» — керівник Ю.І. Калюх (завантажити icon_small_pdf.gif);

6. «Розробка методів підтримки прийняття рішень в економічних процесах на основі ідентифікації параметрів і прогнозування ризиків» — керівник В.Д. Романенко (завантажити icon_small_pdf.gif);

7. «Нейромережні та мультиагентні моделі, сценарні та геоінформаційні підходи в дослідженні соціо-економічних систем» — керівник О.С. Макаренко (завантажити icon_small_pdf.gif);

8. «Розробка методів аналізу, прогнозування та діагностики процесів з невизначеностями на основі байєсової теорії» — керівник П.І. Бідюк (завантажити icon_small_pdf.gif);

9. «Функціонально-топологічні методи аналізу та оптимального керування нелінійними системами з розподіленими параметрами при фазових обмеженнях» — керівник В.С. Мельник (завантажити icon_small_pdf.gif);

10. «Розробка математичних моделей та алгоритмів керування потоками у мережах з різними законами збереження» — керівник В.В. Остапенко (завантажити );

11.«Розробка методів оптимального керування потоками в мережах із застосуванням теорії диференціальних ігор» — керівник В.В. Остапенко (завантажити );

12. «Чисельно-аналітичне моделювання ігрових та оптимізаційних процесів різної природи» — керівник В.В. Остапенко (завантажити ).

Вхід
Ви забули пароль?