Навіґація
 

Розробка інформаційної платформи сценарного аналізу як базового інструментарію технологічного передбачення

Науковий керівник проекту — академік НАНУ М.З. Згуровський.

Розроблено інструментарій технологічного передбачення у вигляді інформаційної платформи сценарного аналізу, що являє собою комплекс математичних, програмних, логічних і організаційних засобів і інструментів для визначення послідовності застосування окремих методів якісного аналізу, взаємозв’язків між ними й у цілому формування самого процесу. Програмне забезпечення платформи сценарного аналізу буде являти собою мережну інформаційну систему прийняття рішень і включати спеціальні компоненти, у тому числі математичний апарат і програмне середовище, що реалізують технологію сценарного аналізу. Зручний і гнучкий інтерфейс користувача дозволить через Інтернет залучати до роботи експертів і швидко одержувати й обробляти їхні рішення, організовувати спілкування, взаємозв’язок і обмін інформацією між кожним експертом і організатором експертизи. Інформаційна платформа сценарного аналізу реалізовується як розподілена крос-платформна система, що побудована по архітектурі клієнт сервер.

Проект має широке практичне застосування, зокрема для стратегічного планування космічної галузі України, машинобудівного комплексу та деяких інших галузей та великих підприємств.

 

Вхід
Ви забули пароль?