Навіґація
 

Створення багаторівневої комп'ютерної технології навчання з використанням мережі Інтернет для індивідуальної професійної орієнтації слухачів з особливими вадами

Науковий керівник проекту – професор А.І. Петренко.

В проекті запропоновано новий підхід до побудови сценаріїв дистанційного навчання. Створена багаторівнева комп’ютерна технологія навчання, практичною реалізацією якої є система дистанційного навчання (ДН) (DLS – Distance Learning System) NeoCAD (Neo – Campus ADucational learning network. Система NeoCAD містить: мережне операційне середовище, в центрі якого знаходяться Вебсервер і сервер баз даних; систему планування, керування і контролю навчального процесу LMS (Learning Management System), яка забезпечує погоджену роботу всіх засобів ДН як в локальній, так і в глобальній комп’ютерних мережах; засоби контролю (діагностики) рівня підготовки фахівця. Створена технологія дистанційного навчання розвиває і удосконалює якість освіти, що здобувається, на основі методологічних стандартів університетської освіти, зберігаючи індивідуальність і авторитет (марку\брэнд) вузу. Інформаційне наповнення системи NeoCAD створюється з використанням WWW технології та складається з:

1)      дистанційних навчальних курсів, що надають необхідні знання шляхом поєднання графічної, текстової, відео та аудіо інформації та анімації;

2)      системи контролю за процесом засвоєння знань;

3)      засобів відпрацьовування навичок використання придбаних знань за допомогою вбудованих програм моделювання.

 

Вхід
Ви забули пароль?