Навіґація
 

Проекти 2009

Звіти наукових проектів виконаних в 2009 році:

1. «Розробка математичних моделей та глобальне моделювання процесів сталого розвитку» — керівник М.З. Згуровський (завантажити icon_small_pdf.gif);

2. «Розвиток комплексу баз даних і алгоритмів обробки з метою системного прогнозування поведінки складних антропогенних і природних систем» — керівник М.З. Згуровський (завантажити icon_small_pdf.gif) ;

3. «Диференціально-операторні включення та еволюційні варіаційні нерівності в нескінченновимірних просторах» — керівник О.С. Макаренко (завантажити icon_small_pdf.gif);

4. «Розробка системи комутації багатоволоконних ліній зв’язку» — керівник А.І. Петренко (завантажити icon_small_pdf.gif);

5. «Методи автоматичного формування схемних макромоделей мікроелектромеханічних систем» — керівник А.І. Петренко (завантажити icon_small_pdf.gif);

6. «Розроблення науково-методичного і програмного забезпечення виявлення перспективних напрямів розвитку новітніх технологій інноваційного розвитку на рівні великих підприємств, галузей та регіонів на основі технологічного передбачення» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);

7. «Розробка методів та прийомів моделювання сценаріїв майбутніх подій» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);

8. «Дослідження процесів утворення багатошарових композитів при утилізації промислових відходів для захисту навколишнього середовища» — керівник Я.М. Корнієнко (завантажити icon_small_pdf.gif);

9. «Розробка енергозберігаючих та екологічних гібридних технологічних процесів знешкодження шкідливих викидів» — керівник Г.О. Статюха (завантажити icon_small_pdf.gif);

10.«Розробка математичних моделей та алгоритмів керування потоками у мережах з різними законами збереження» — керівник В.В. Остапенко (завантажити );

11.«Розробка методів оптимального керування потоками в мережах із застосуванням теорії диференціальних ігор» — керівник В.В. Остапенко (завантажити );

12.«Розвиток теорії диференціальних  ігор з випадковою перешкодою й оптимізаційного підходу до розв‘язання варіаційних нерівностей» — керівник В.В. Остапенко;

 

Вхід
Ви забули пароль?