Розробка системи комутації багатоволоконних ліній зв’язку

Науковий керівник проекту —  д.т.н., професор А.І. Петренко

Здійснено аналіз існуючих технологій комутації багатоволоконних оптичних ліній зв’язку. Обгрутовано доцільність використання широкополосних частотних мультиплексорів та оптичних сплітерів для найбільш ефективної побудови систем комутації багатоволоконних оптичних ліній зв’язку. Розроблено структуру системи комутації та програмне забезпечення керування системою. Проведено комплексні дослідження обладнання в лабораторних умовах, показано, що розроблена система відповідає світовому рівню і впровадження розробленої системи дозволяє знизити кількість підведених до об’єкту оптичних ліній за рахунок їх ефективної комутації, а в деяких випадках зовсім відмовитись від будівництва нових оптоволоконних ліній зв’язку, а тільки здійснити модернізацію комутаційного обладнання, що коштує на порядок дешевше.

Результати роботи використані при побудові систем комутації оптичних ліній зв’язку для провайдерів Інтернет ЗАТ «Датагруп», ЗАТ «Інтерком», при підключенні абонентів багатоквартирних будинків до високошвидкісного Інтернету по оптичній лінії.

 

Log in
Forgot your password?