Розробка методів та прийомів моделювання сценаріїв майбутніх подій

Науковий керівник проекту —  д.т.н., професор Н.Д. Панкратова

Створено науково обґрунтовані  підходи, моделі, методи та принципи моделювання сценаріїв майбутніх подій та практичних процедур експертного оцінювання з урахуванням невизначеності різної природи та факторів ризику; методи та прийоми комплексного оцінювання чутливості, реверсу рангів; оцінювання вірогідності результатів методів якісного аналізу; розроблена системна методологія сценарного аналізу як інструментарію технологічного передбачення для дослідження сценаріїв майбутнього на рівні великих міст, підприємств, регіонів та держави в цілому, для підтримки прийняття рішень в інноваційному розвитку України.

На основі розробленого інструментарію реалізації задач з технологічного передбачення для металургійного комбінату «ArcelorMittal» (Кривий Ріг) на етапі короткострокового передбачення були створені альтернативні сценарії підвищення ефективності функціонування логістичної системи комбінату щодо забезпечення всіх етапів металургійного виробництва. На замовлення Державного агентства України з інвестицій та інновацій розроблено стратегічний план розвитку АР Крим та м.Севастополь.

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні дисциплін «Основи системного аналізу», «Системи підтримки прийняття рішень». Розроблено нові магістерські спеціалізації з проблем стратегічного планування та системного управління сталим розвитком міст України, великих підприємств, галузей економіки на основі технологічного передбачення в межах  програми НТУ України «КПІ» «Комплексний аналіз і стратегічне планування розвитку систем життєзабезпечення великих міст та регіонів України».

 

Результати роботи використано при побудові сценаріїв майбутнього металургійного комбінату «ArcelorMittal» (Кривий Ріг); при розробці стратегічного плану розвитку АР Крим та м.Севастополь (Державне агентство України з інвестицій та інновацій).

У звітному році з використанням результатів виконаної роботи підготовлено 1 навчальний посібник, захищена 1 кандидатська дисертація (2 підготовлено до захисту), опубліковано 16 статей, зроблено 16 доповідей на конференціях, в т.ч. 16 на міжнародних. До виконання залучалось 12 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 15 магістерських робіт.

 

Log in
Forgot your password?