Вхід
Ви забули пароль?
Інші посилання →
ГоловнаНаукаДослідженняПроекти 2009

Дослідження процесів утворення багатошарових композитів при утилізації промислових відходів для захисту навколишнього середовища

Дослідження процесів утворення багатошарових композитів при утилізації промислових відходів для захисту навколишнього середовища

Науковий керівник проекту —  д.т.н., професор Я.М. Корнієнко

У 2009 році теоретично обґрунтовано засади процесу утворення багатошарових твердих композитів із заданими властивостями. Вперше розроблено фізичну та математичну моделі утворення гуміново-мінеральних композитів із застосуванням теорії фракталів. Створено комп’ютерну модель дифузійного кластера. Розроблено математичні моделі процесу утворення багатошарових гуміново-мінеральних твердих композитів базового ряду в дисперсних багатофазних системах. Проведено комплексні експериментальні дослідження кінетики безперервного процесу утворення багатошарових твердих композитів і визначено енергоефективну область його здійснення. Визначено фізико-механічні властивості і хімічний склад гуміново-мінеральних добрив і теплофі­зичні властивості багатошарових твердих гуміново-міне­раль­них композитів. Розроблено конструктивно-технологічну концепцію апарата для одержання багатошарових твердих композитів і методику розрахунку таких апаратів.

Результати теоретико-експериментальних досліджень впроваджено в навчальний процес у спецкурсах: «Фізико-хімічні основи екологічної безпеки хімічних виробництв» – розділ «Масообмінні процеси переробки відходів промисловості»; «Екологічні аспекти процесів хімічних виробництв» — розділ «Створення сучасних екологічно безпечних виробництв» і у спец. розділах при підготовці лабораторних робіт: «Дослідження процесу грануляції композитних розчинів», «Дослідження роботи циклонних апаратів».

Розроблено пропозиції щодо можливого впровадження технології одержання гранульованих органо-мінеральних добрив з рідких відходів, які містять поживні речовини.

У звітному році з використанням результатів виконаної роботи видано 1 монографію, 1 підручник, захищена 1 докторська дисертація, 2 кандидатських дисертації (2 підготовлено до захисту), опубліковано 20 статей , зроблено 30 доповідей на конференціях, в т.ч. 10 на міжнародних, отримано 2 патенти України. До виконання залучалось 20 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 5 магістерських робіт, 10 дипломних проектів

Обов’язково надається інформація: про впровадження в навчальний процес, про застосування результатів фундаментальних досліджень у прикладних розробках, а для прикладних НДР обов’язкова інформація про впровадження або застосування у виробництві.

 

×
Ввійдіть, будь-ласка